Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

A Nyílt Kormányzat Nyilatkozata

Szerző: 2012. április 16.No Comments

„A Kormány 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozata a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról
A tiszta közélet és a jó állam megteremtése érdekében a Kormány a következő határozatot hozza:

21. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegyen előterjesztést az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Norvégia és további öt állam által 2011. szeptember 20-án aláírt, a nyílt kormányzásról szól nyilatkozatához (Open Government Declaration) való csatlakozásra, és hozza létre a nyilatkozathoz kapcsolódó intézkedések nyomon követésének rendszerét.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2012. május 31…”

Nézzük meg közelebbről miről is van szó!

Az elérhető információk alapján úgy tűnik, hogy nem a Nyílt Kormányzat Nyilatkozatához (Open Government Declaration) kell csatlakozni, hanem a Nyílt Kormányzati Társuláshoz (Open Government Partnership). A Nyilatkozat a tagok által elfogadott, maguk számára iránymutatóként alkalmazott nyilatkozat. A Társulás tagjaival szemben támasztott követelmények: magukévá kell tenniük egy magas szinten megfogalmazott Nyílt Kormányzati Nyilatkozatot; meg kell alkotniuk egy cselekvési tervet, melyet az állampolgárokkal folytatott konzultáció során hoznak létre; el kell kötelezniük magukat amellett, hogy a cselekvési terv végrehajtását független jelentés fogja értékelni.

Kivonat a Nyílt Kormányzat Nyilatkozatából:

Növeljük a kormányzati tevékenységgel kapcsolatos információ elérhetőségét
A kormányzatok az állampolgárok nevében gyűjtik és tárolják az információt, és az állampolgároknak joguk van információt igényelni a kormányzati tevékenységről. El vagyunk kötelezve arra, hogy a kormányzat minden szintjén növekedjék az információhoz való hozzáférés és a kormányzati információk megosztása az emberekkel. El vagyunk kötelezve arra, hogy növeljük erőfeszítéseinket, melyek célja a kormányzati kiadásokkal és az alapvető közszolgáltatások teljesítményével kapcsolatos adatok módszeres összegyűjtése és megjelentetése. El vagyunk kötelezve arra, hogy pro-aktív módon, időben nyújtsunk értékes információt, beleértve a nyers adatokat is, könnyen megtalálható, megérthető és használható formákban, amelyek egyben az információ újrahasznosítását is elősegítik. El vagyunk kötelezve arra, hogy hatékonyan fogjuk orvosolni, ha az információt helytelenül visszatartják, ennek része az igényvételi folyamat hatékony ellenőrzése. Elismerjük, hogy a nyílt szabványok fontos szerepet játszanak abban, hogy a civil társadalom a közadatokhoz hozzáférjen, valamint abban is, hogy a kormányzati információs rendszerek együtt tudjanak működni. El vagyunk kötelezve arra, hogy keresni fogjuk az emberek véleményét, hogy milyen információ a legértékesebb számukra, és megfogadjuk, hogy ezt a visszajelzést a lehető legnagyobb mértékben figyelembe is vesszük.

Támogatjuk a civil részvételt
Egyenlően és megkülönböztetés nélkül, mindenki állampolgári részvételét értékesnek tartjuk a döntéshozatali és politika alakítási folyamatokban. A közösség részvétele, beleértve a nők teljes jogú részvételét, növeli a kormányzati hatékonyságot, mert az emberek tudása, elképzelései és ellenőrzése előnyére van a kormányzati tevékenységnek. El vagyunk kötelezve, hogy a politika alakítását és a döntéshozatalt átláthatóbbá tesszük, megteremtjük és használjuk a nyilvános visszajelzések intézményes lehetőségeit, elmélyítjük az állampolgári részvételt a kormányzati tevékenység fejlesztésében, ellenőrzésében és értékelésében. El vagyunk kötelezve arra, hogy megvédjük a non-profit és civil szervezeteket, hogy az alapvető szabadságjogoknak ( a szólás, egyesülés és vélemény szabadsága) megfelelően működhessenek. El vagyunk kötelezve arra, hogy olyan mechanizmusokat hozzunk létre, melyek elősegítik a kormányzatok és a civil szervezetek, valamint vállalkozások közötti nagyobb együttműködést.

A szakmai integritás legmagasabb normáit alkalmazzuk a közigazgatásunkon belül
A számonkérhető kormányzat magasrendű etikai normákat és viselkedési szabályokat követel a köztisztviselőktől. El vagyunk kötelezve, hogy erős korrupcióellenes eljárásokkal, mechanizmusokkal és gyakorlatokkal rendelkezzünk, a közpénzek kezelése és a közbeszerzések során biztosítsuk az átláthatóságot és erősítsük a jog uralmát. El vagyunk kötelezve arra, hogy az országos politika vezető tisztségviselői jövedelme és vagyona nyilvánosságra hozatala számára biztosítsuk a jogi keretet. El vagyunk kötelezve arra, hogy a közérdekű bejelentők védelmét biztosító szabályokat fogunk életbe léptetni. El vagyunk kötelezve arra, hogy nyilvános lesz a korrupció ellen küzdő szervezetek tevékenysége és hatékonysága, valamint az ezekhez a szervezetekhez való fordulás módja, tiszteletben tartva az adott bünüldözési információk bizalmasságát. El vagyunk kötelezve arra, hogy növeljük a köz- és magánszektoron belül a vesztegetés és a korrupció más formái elleni elrettentést, valamint az információ és tapasztalat megosztását.

Növeljük az új technológiákhoz való hozzáférést a nyitottság és számonkérhetőség érdekében
Az új technológiák lehetőséget biztosítanak az információ megosztása, az állampolgári részvétel és az együttműködés területén. Az a célunk, hogy úgy hasznosítsuk ezeket a műszaki lehetőségeket, hogy olyan módokon teszünk több információt nyilvánossá, hogy az embereket képesek legyenek megérteni a kormányzat munkáját és egyben befolyásolni is tudják a döntéseket. El vagyunk kötelezve arra, hogy hozzáférhető és biztonságos onlájn tereket hozzunk létre, melyek a szolgáltatások, az állampolgári részvétel, és az eszmék és az információ megosztásának platformjául szolgálnak. Tudjuk, hogy a technológiához való méltányos és elérhető hozzáférés megteremtése kihívás, ezért el vagyunk kötelezve arra, hogy törekedjünk a hálózatos technológiák megnövelt használatára , de ugyanakkor támogatni fogjuk az állampolgári részvétel alternatív eljárásait is. El vagyunk kötelezve arra, hogy bevonjuk a civil társadalmat és az üzleti közösséget, hogy hatékony eljárásokat és innovatív megközelítéseket tárjunk fel az állampolgárokat felruházó és a kormányzaton belüli átláthatóságot támogató új technológiák felhasználására. Tudatában vagyunk annak is, hogy a technológia növekvő használata magával vonja a használatának támogatását. El vagyunk kötelezve arra, hogy támogassuk és fejlesszük a technológiai újítások használatát, a kormányzati alkalmazottak és az állampolgárok között egyaránt. Azt is tudjuk, hogy a technológia csak kiegészíti, és nem helyettesíti, a világos, használható és hasznos információt…

Forrás:
Open Government Declaration, Open Government Partnership, 2011. szeptember
A Kormány 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozata a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról
“Jelentős lépés”: Magyarországon is nyílt kormányzás lesz