Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Új korszakba lép az e-közigazgatás – felgyorsulhat az elektronikus aláírás terjedése

Szerző: 2012. április 21.április 22nd, 20124 hozzászólás

Elektronikus ügyfél-azonosítás, elektronikus aláírással benyújtható dokumentumok, elektronikus információáramlás – ezekkel a szolgáltatásokkal bővül, és válik kényelmesebbé az elérhető elektronikus közigazgatási szolgáltatások köre. A Kormány elfogadta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) javaslatát a közigazgatási hatósági eljárás egyszerűsítéséről. Az új szolgáltatások várhatóan jövő év elejétől lesznek elérhetők.

A jogszabály-módosításoknak köszönhetően kényelmesebbé és ügyfélközpontúvá válnak a közigazgatási szolgáltatások, és egy sor új, korábban nem elérhető szolgáltatás kialakítására is lehetőség nyílik.

A jövőben például az ügyfelek rendelkezhetnek arról, hogy a magasabb szintű kiszolgálás érdekében az általuk korábban megadott azonosítókat a különböző közigazgatási ügyek intézése során az ügyintézők felhasználhassák, így például egy otthon felejtett TAJ-szám miatt nem kell elölről kezdeni a teljes ügyintézést. A megfelelő adatvédelmi háttérrel biztosított azonosítási folyamat lehetővé teszi, hogy az ügyfél akár egy mobiltelefonnal, igazolvány nélkül tudja intézni hivatali ügyeit, akár az adóhivatalban vagy a társadalombiztosításnál is.

Az adatbiztonság szempontjait messzemenőkig szem előtt tartó megoldás garantálja, hogy az ügyfél adatai csak az éppen folyamatban lévő ügytípushoz legyenek hozzárendelve, így a személyes adatokat illetéktelen, azok kezelésére nem jogosult hatóságok nem ismerhetik meg. Annak érdekében, hogy az ügyfelek tájékozottak legyenek a velük kapcsolatos közigazgatási folyamatokról, új elemként jelenik meg az úgynevezett „időszakos értesítés”, amely a bankok vagy közműszolgáltatók gyakorlatához hasonlóan rendszeresen tájékoztatja az ügyfeleket a velük kapcsolatos eseményekről.

Újdonság lesz az is, hogy az elektronikus aláírással már rendelkező ügyfelektől az ezek fogadására felkészült hatóságok elektronikusan, akár elektronikus levélben, befogadják az aláírt beadványokat. Az esélyegyenlőség jegyében az ügyfelek természetesen nem kötelesek használni az elektronikus formát, de az új szabályozás lehetővé teszi az elektronikus és papír irat közti egyszerű hiteles átalakítást, amivel függetleníti a belső működést a külső kapcsolattartástól. Emellett rövidesen általánossá válhat a jelentős költségmegtakarítást is jelentő közigazgatáson belül is az elektronikus információáramlás.

Bevezetik a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás fogalmát, amely az informatikai rendszerekről (központi rendszer, űrlapkitöltő program stb.) a jól használható szolgáltatásra helyezi a hangsúlyt, és ennek rendeli alá az informatikai rendszerek kialakítását és működtetését. Az új szabályok betartatásának ellenőrzésére jön létre – nem új hivatalként, hanem az e feladattal egyébként is foglalkozó szervezet elkülönített egységeként – az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet.

Az új szolgáltatások kifejlesztésének pénzügyi hátterét elsősorban az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében rendelkezésre álló uniós források biztosítják, amelyből – a tervek szerint – az elektronikus szolgáltatások igénybe vételét támogató állami tisztviselők képzésére, illetve a lakosság tájékoztatására és motiválására is fordítanak.

A közigazgatás-fejlesztését célzó Magyary Program keretében a minisztérium folyamatosan felülvizsgálja az elektronikus kormányzati szolgáltatások korábbinál hatékonyabb és a felhasználók számára könnyen áttekinthető rendszerének feltételeit. Az új modell alapgondolata az ügyfél önrendelkezési jogának tiszteletben tartása. Ezzel a közigazgatásban is lehetővé válik a más területeken már megszokott szolgáltatási módok és színvonal biztosítása, megnyitva a kaput az innovatív, ügyfélbarát megoldások előtt.”

Forrás:
Új korszakba lép az e-közigazgatás – felgyorsulhat az elektronikus aláírás terjedése, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2012. április 21.
A kérdést szabályozó rendeletek:
A Kormány 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
A Kormány 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
A Kormány 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
A Kormány 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról