törvények, határozatok

Kormányhatározat az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról

Szerző: 2012. május 1.No Comments

„1. Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1)–(2) bekezdés felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 102. § (2) bekezdésében foglaltak érvényesülése céljából létrehozott, a Kormány mellett működő javaslattevő, tanácsadó, konzultatív testület. A Tanács működése nem érinti az ágazati minisztereknek a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 22. pontjában előírt államigazgatási egyeztetési kötelezettségét.

1.1. A Tanács feladat- és hatáskörei:
a) konzultáció a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről, különös figyelemmel az önkormányzati rendszer megújítására,
b) konzultáció az éves költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről,
c) javaslattétel a kormány számára, különös tekintettel a jogalkotási feladatokra.

1.2. A Tanács tagjai a belügyminiszter, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára, az országos önkormányzati érdekszövetségek elnökei, továbbá – a megyei intézmény fenntartó központok által jelenleg ellátott intézményfenntartói feladatok átadás-átvételével kapcsolatos eljárásainak végleges lezárásáig tagként, ezt követően pedig tanácskozási joggal – a nemzeti erőforrás miniszter. A Tanács tagjai helyettesítésükre eseti megbízást adhatnak. A Tanács elnöke a Tanács ülésének egyes napirendi pontjaihoz tanácskozási joggal hívja meg a napirendi ponttal érintett szakterületért felelős állami vezetõt. A Tanács bármely tagja kezdeményezheti eseti meghívott részvételét. A tagok díjazásban nem részesülnek.”

Forrás:
A Kormány 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozata az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról, Magyar Közlöny, 2012. évi 50. szám, 2012. április 26., 8633-8634. oldalak (pdf)