Skip to main content
jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

KIM rendelet az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről

Szerző: 2012. május 1.No Comments

„…A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően
a) papír alapon két eredeti példányban és egyúttal elektronikus formában, elektronikus levél útján, vagy
b) elektronikus úton, minősített elektronikus aláírással ellátva legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon megküldi a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal). Amennyiben az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a jegyző a helyesbítés kihirdetését követően az (1) bekezdésben meghatározott módon legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon megküldi a kormányhivatalnak a helyesbítés tényéről történő tájékoztatást és az önkormányzati rendelet helyesbített változatát.
A jegyzõ a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül
a) papír alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján, vagy
b) elektronikus úton, minősített elektronikus aláírással ellátva megküldi a kormányhivatalnak…”

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelete az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről, Magyar Közlöny, 2012. évi 49. szám, 2012. április 25., 8544. oldal (pdf)