társadalom

Digitális menetrend: a gyermekbarát, biztonságos internet új európai stratégiája

Szerző: 2012. május 3.One Comment

„Brüsszel, 2012. május 2. – A Bizottság stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy a gyerekek szert tehessenek mindazokra a digitális jártasságokra és eszközökre, amelyek révén akadálytalanul és biztonságosan mozoghatnak digitalizált világunkban. Az internet hajnalán még nem sejthettük, hogy pár évvel később a gyerekek 75%-a fogja használni, egyharmaduk ráadásul mobiltelefonról. Az új stratégia az interaktív, kreatív és oktatási célú online tartalmak piacának kiépítésére irányul, partnerként bevonva az Európai Bizottságot, a tagállamokat, a mobilhálózat-üzemeltetőket, a mobiltelefon-gyártókat és a közösségi hálózatépítő weboldalak működtetőit.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Minél több gyerek fér hozzá az internethez, annál jobb. A gyerekeknek viszont egyszerű, átlátható és egységes internetes eszközökre, valamint ezen eszközök használata terén megfelelő ismeretekre és jártasságra van szükségük. Kezdeményezésünk egyesít minden érdekeltet a célból, hogy színvonalas tartalmak, szolgáltatások és nagyobb fokú biztonság révén a gyerekek csakis az előnyeit tapasztalhassák meg az internetnek.”

Viviane Reding, a Bizottság alelnöke és uniós jogérvényesülési biztos szerint: „Az internet teret ad a gyerekeknek és a tizenéveseknek a kreativitásra és a szabad önkifejezésre. Mivel az internetet alkotóik eredetileg felnőtteknek, nem pedig gyerekeknek szánták, a mi feladatunk gondoskodni a gyermek felhasználók online biztonságáról. A Bizottság új stratégiája hozzájárul a gyermekek jogainak védelméhez, s ezen belül az erőszakkal szembeni védelemhez való jog érvényesítéséhez. Ésszerű elvekre épül, amelyek révén az internet a gyermekek sajátos igényeihez igazítható.”

Cecilia Malmström, az Európai Bizottság uniós belügyekért felelős tagja hozzátette: „Digitális korban élünk, az interneten pedig éppen a legifjabb generáció a legaktívabb. Azonban hiába mozognak otthonosan a fiatalok a neten, ugyanúgy ki vannak téve az online veszélyeknek. Szülőként minden helyzetben, így a világhálón is felelősek vagyunk biztonságukért. A kiberbűnözés, különösen pedig a szexuális kizsákmányolásnak és a gyermekek szexuális zaklatását bemutató tartalom terjesztésének iszonyatos bűntette elleni harc érdekében mind uniós, mind pedig nemzetközi szinten szorosabb együttműködésre van szükség.”

Mivel az egyes tagállamokban a szabályozás más és más, a gyerekek online védelme és felkészültsége is eltér. Emiatt a vállalkozásoknak sem könnyű uniós szinten gyermekbarát szolgáltatásokat és termékeket piacra dobni. Ezen akadályok leküzdése érdekében a Bizottság felvázolt egy sor, különféle eszközökkel (többek között az ágazat önszabályozása révén) végrehajtható intézkedést, amely minden bizonnyal rugalmas és gyors megoldásokat eredményez majd e téren. A gyermekeink internetes biztonságáért létrejött koalícióhoz (lásd IP/11/1485) hasonló fórumokon belüli együttműködés létfontosságú e folyamat szempontjából. A fellépések négy fő célkitűzés köré csoportosulnak:

* A gyermekeknek szóló kreatív és oktatási célú online tartalmak előállításának, valamint az életkori sajátosságoknak megfelelő tartalmakhoz hozzáférést biztosító platformok kifejlesztésének az ösztönzése;
* A digitális tudás, a médiaműveltség és a felelősségtudatos internethasználat fejlesztése érdekében az online biztonsággal kapcsolatos ismeretek nagyobb fokú tudatosítása és szélesebb körű oktatása az EU összes iskolájában;
* Biztonságos online környezet teremtése a gyermekek számára, amelyben szülő és gyerek egyaránt fel van vértezve a védelemhez szükséges eszközökkel, köztük a káros tartalmak és viselkedésformák bejelentésének egyszerűen használható mechanizmusaival, a gyermekek életkorának megfelelő, átlátható alapértelmezett adatvédelmi beállításokkal és felhasználóbarát szülői felügyeleti eszközökkel;
* A gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló online tartalmak elleni küzdelemben a rendőrségi nyomozások során használható műszaki újítások alkalmazásának és az ezzel kapcsolatos kutatásnak az előmozdítása…”

Forrás:
Digitális menetrend: a gyermekbarát, biztonságos internet új európai stratégiája, Európai Bizottság, 2012. május 2.