Skip to main content
jogmédiaművelődéstörvények, határozatok

Kormányhatározat az Audiovizuális Előadások Védelméről szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására történő felhatalmazásról

Szerző: 2012. május 12.No Comments

„A Kormány
1. az audiovizuális előadások védelmére vonatkozó nemzetközi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részletes tartalmi elemeinek ismeretében egyetért a Szerződéssel;
2. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Szerződés szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;…”

Forrás:
A Kormány 1139/2012. (V. 10.) Korm. határozata az Audiovizuális Előadások Védelméről szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására történő felhatalmazásról, Magyar Közlöny, 2012. évi 56. szám, 2012. május 10., 9258. oldal (pdf)