Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről

Szerző: 2012. május 12.május 14th, 2012No Comments

„A Kormány
1. elrendeli, hogy az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló Elektronikus Közigazgatás Operatív Program(EKOP) 2011–2013. évi akciótervében nevesített – melléklet szerinti – kiemelt kormányzati informatikai projektek, gyors és hatékony végrehajtása a mellékletben meghatározott felelősségi rendben történjen;
Felelős: a melléklet szerinti miniszterek
Határidő: a mellékletben foglalt megvalósítási határidők

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a Postai Agóra megoldások, valamint a hibrid és inverz hibrid kézbesítési módok széles körű alkalmazásáról, ennek érdekében intézkedjenek a szolgáltatóval kötendő egyedi szolgáltatási szerződéseknek a 2014. évi költségvetésben történő megtervezésérõl;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: 2013. május 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a hibrid és inverz hibrid kézbesítési módoknak a közigazgatási szervek levelezésében történő széleskörű elterjesztése, továbbá a Postai Agóra megoldás – a rurális térség lakosságától érkező ügyintézési igények befogadása – gyakorlati megvalósítása és legalább öt évig történő fenntartása érdekében, készítsék el a Magyar Posta Zrt.-vel megkötendő közszolgáltatási szerződések tervezetét. A projektek megvalósításához szükséges fejlesztésekkel együtt járó beruházási kiadások megfelelő ellentételezése érdekében a Kormány európai uniós támogatások felhasználást is lehetővé teszi az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 2011–2013. évi akciótervében e célokra meghatározott források terhére. Az elszámolható működési költségek ellentételezése a közszolgáltatási szerzõdésben rendezendő, a kedvezményezettek nevesítésére az EKOP 2011–2013. akciótervében kerül sor;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. január 31. a közszolgáltatási szerződés kidolgozása, 2013. december 31. a megvalósítás és 2018. december 31. a fenntartás tekintetében

4. felkéri a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, hogy az 1–3. pontban meghatározott feladatok teljesítése érdekében az e kormányhatározatban megjelölt felelősök számára szakmai iránymutatást és segítséget nyújtson.

A kiemelt projekt neve:
1. Központi és egyéb közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató ASP rendszer
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő

A kiemelt projekt neve:
2. Határon túli magyarságot szolgáló közigazgatási szolgáltatások fejlesztése
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő

A kiemelt projekt neve:
3. e-Befogadás
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 2. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő

A kiemelt projekt neve:
4. Postai Agóra
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Magyar Posta Zrt.
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 2. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő

A kiemelt projekt neve:
5. Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
Tervezett forrás:
ÚSZT EKOP
Szakmai felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Feladat végrehajtására kijelölt szervezet:
Magyar Posta Zrt.
Határidő:
1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve” 1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidő”

Forrás:
A Kormány 1146/2012. (V. 10.) Korm. határozata egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről, Magyar Közlöny, 2012. évi 56. szám, 2012. május 10., 9308-9309. oldalak (pdf)