közigazgatás: magyar

Kiemelkedő siker a Karrier Híd Program

Szerző: 2012. május 29.No Comments

„Az állampolgárok részéről jogos elvárás, hogy a közigazgatás a lehető legkevesebb pénzébe kerüljön az adófizetőknek – mondta a kormany.hu-nak adott interjújában Biró Marcell. A KIM közigazgatási államtitkárát a közszférából távozókat segítő Karrier Híd Programról kérdeztük.

Januárban 6700 főt érintő létszámcsökkentésről döntött a kormány. Kiket érintett ez? Miért volt szükség minderre?
A kormány 2010-ben megkezdte Magyarország megújítását, ezért a kormányzat is jelentős szervezet-átalakításon, megújításon megy keresztül. Egyrészről –a Magyary Program fogalmát használva – történt egy intézményi konszolidáció, aminek keretében a minisztériumok száma a felére, illetve az egyes minisztériumok háttérintézményeinek száma is jelentősen csökkent, a kormányhivatalok kialakításával pedig a területi közigazgatás optimalizálása valósult meg. Másfelől pedig a bürokratikus eljárások tekintetében is jelentős egyszerűsítésre került sor. Elmondhatjuk, hogy célunk ezzel az eljárások egyszerűsítésének, az állami feladatok hatékonyabb ellátásának elérése volt.

Mindezzel együtt járt a kormányzati szférában foglalkoztatottak létszámának felülvizsgálata. Az elrendelt létszámcsökkentés elsősorban a központi közigazgatást érintette: minisztériumokat, háttérintézményeket, központi hivatalokat, valamint a megyei kormányhivatalokat.
Fontos önmagunkban tudatosítani, hogy a közigazgatás munkáját a magyar adófizetők finanszírozzák, ez pedig mind mennyiségi mind minőségi követelményeket is támaszt. Így az állampolgárok részéről jogos elvárás az állam irányába, hogy a közigazgatás a lehető legkevesebb pénzébe kerüljön az adófizetőknek. Ezt közigazgatási vezetőként szem előtt kell tartanom, az adminisztrációnak optimális létszámmal kell működnie.

Pontosan mi a Karrier Híd Program? Kiknek szól, és hogyan támogatja a közszférából távozókat?
A program része annak az elképzelésnek, aminek keretében a közszolgálatban dolgozók számára kívánunk vonzó életpályát kialakítani.

A modellnek azonban nem lehet része kizárólag a közszolgálatba belépés és az ott eltöltött idő szabályozása. Ide kell, hogy tartozzon azoknak a folyamatoknak a kezelése, amikor valaki távozik a közszférából, akár önként, akár egy kormányzati létszámcsökkentés következményeként. Ez utóbbival összefüggésben a gondoskodó elbocsátás tehát szerves része az életpályának, ennek eszköze pedig a Karrier Híd Program.

A Karrier Híd Program egy hosszú távú személyzetpolitikai elgondolás első példájaként is felfogható. A Karrier Híd nem „egyirányú”, hiszen hosszú távon az a cél, hogy biztosítsa a magánszféra és a versenyszféra közötti átjárás lehetőségét.

Attól, hogy valaki a bürokrácia-csökkentést követően nem kap feladatot, igenis értékes munkaerő, hiszen az állami szférában megszerzett tapasztalatok széleskörűen alkalmazhatóak a magánszférába átlépve, és meggyőződésem, hogy a versenyszférában van befogadó készség a korábban a közszolgálatban dolgozó, jól képzett, lelkiismeretes munkaerő iránt. A program célja tehát az, hogy átmeneti időre – egy évre – munkáltatói adókedvezménnyel tegye versenyképessé ezeket a munkavállalókat.

A regisztráltak hány százaléka tudott már elhelyezkedni? Jellemzően milyen területeken?
A résztvevők mintegy 27 százaléka a Karrier Hídon keresztül találta meg új munkahelyét. Vizsgáljuk, hogy mekkora azon munkavállalók száma, akik bár regisztráltak a programba, mégis a felajánlott adókedvezmény felhasználása nélkül helyezkedtek el.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal együttműködve feltérképezte a rendelkezésre álló valamennyi eszközt, amelyen keresztül az érintetteket elhelyezheti. Első körben arra törekedtünk, hogy olyan cégeket ajánljunk – autógyárak, műszaki cikkeket gyártó és forgalmazó, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek – amelyek valóban a magánszférában működő, világviszonylatban is versenyképes vállalatok. Nem arról van szó tehát, hogy az egyik minisztérium által leépített munkavállalók a minisztérium által fenntartott gazdasági társaságban helyezkednek el…”

Forrás:
Kiemelkedő siker a Karrier Híd Program, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2012. május 27.