közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat a közadatok újrahasznosításának elősegítése érdekében szükséges intézkedések megtételéről

Szerző: 2012. május 31.No Comments

„ Kormány az állampolgároknak közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak tiszteletben tartásával a közadatok újrahasznosításának ösztönzése és elősegítése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény hatálybalépését követő fél év elteltével mérjék fel a törvény alkalmazása során szerzett jogalkalmazási tapasztalatokat, és készítsenek előterjesztést a Kormány részére a közadatok újrahasznosításának ösztönzéséhez és gyakorlati elősegítéséhez szükséges további intézkedésekről, és amennyiben szükséges, tegyenek javaslatot az érintett jogszabályok módosítására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. október 1.”

Forrás:
A Kormány 1171/2012. (V. 30.) Korm. határozata a közadatok újrahasznosításának elősegítése érdekében szükséges intézkedések megtételéről, Magyar Közlöny, 2012. évi 63. szám, 2012. május 30., 10104. oldal (pdf)