közigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Átlátható vizeken a Hanzaváros

Szerző: 2012. június 17.No Comments

„Szerdán civil kezdeményezésre történelmi jelentőségű jogszabály-csomagot fogadott el a hamburgi tartományi parlament. A Transparenz Schafft Vertrauen (Az Átláthatóság Bizalmat Teremt) nevű mozgalom tavaly év végén mintegy 15.000 támogató aláírást gyűjtött az ország egyik legátláthatóbb tartományi kormányzatát megteremtő törvényjavaslathoz. Az állampolgári kezdeményezést az illetékes parlamenti bizottság szakértők bevonásával megtárgyalta, a jogszabályt pedig végül tegnap egyhangúlag elfogadta a törvényhozás.

A transzparencia elvét következetesen képviselő állam működését a nyitottság, a hozzáférhetőség és a joguralom jellemzi. Az eddigi hamburgi törvények pedig csak nagyon nehézkesen engedtek hozzáférést a közérdekű adatokhoz. A bürokratikus akadályok leküzdése után az állampolgároknak még fizetniük is kellett az általuk igényelt információkért – már amennyiben a hosszú várakozást követően eredményes volt az igénylés.

Szerdától az új jogszabály pontosan meghatározza azoknak az adatoknak a körét, amelyeket proakítvan nyilvánossá kell tenni. Ebbe a körbe olyan alapvető adattípusok tartoznak, mint a például a kormányzati döntések vagy a statisztikai adatok, de nyilvánosak a támogatási szerződések, a tanácsadói anyagok, valamint a kormányzati szerződések egy jelentős része is. Fontos kitétel az adatszolgáltatás módja is: a közölt adatok nem csupán elektronikus formátumban (pl. beszkennelt sajtcédula), de elektronikusan feldolgozható módon (pl. szöveges dokumentum) kell közzétenni. A jogszabály szerint az adatok tárolásakor eleve el kell választani egymástól az állami -és üzleti titkokat a közérdekű adatoktól, hogy erre hivatkozva ne lehessen megtagadni a közérdekű adatszolgáltatást, titkosítás esetén pedig érdemben meg kell indokolni a titkosítás okát.

Az új törvény legelőremutatóbb része egy központi információs regiszter felállítása. Az adatgazdáknak egy online felületen keresztül kell elérhetővé tenniük minden közérdekű adatot, amelyet aztán mindenki szabadon és anonim módon kutathat és felhasználhat. Cél, hogy a lehető legközérthetőbb formában lássák a polgárok a köz ügyeinek alakulását, különös tekintettel a közpénzek elköltését.”

Forrás:
Átlátható vizeken a Hanzaváros, K-Blog, 2012. június 15.