közigazgatás: magyar

Bővülnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörei

Szerző: 2012. július 16.No Comments

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) feladat- és hatásköreit bővíti az elektronikus hírközlési törvény módosítása. A változtatást csütörtökön 251 igen, 45 nem szavazat és 36 tartózkodással fogadta el a Ház.

A jövőben a fejlesztési tárca helyett az NMHH készítheti el a hírközlés területén azokat a szakmai koncepciókat és stratégiákat, amelyekhez kapcsolódó feladatokat a hatóság látja el. Mivel a frekvencia- és spektrumgazdálkodással kapcsolatos hatáskörök a hatóságnál vannak, ide kerülnek az egyetemes, valamint a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatáskörök is.

Változnak a katasztrófariasztással kapcsolatos szabályok is, arra az esetre, amikor a lakosság tájékoztatása nem tűr késedelmet. A lakosság védelme érdekében megszakíthatók lennének egyes televízió- és rádióműsorok, hogy azok hangsávján tájékoztató közleményeket közölhessenek. Ezzel kapcsolatban a jogalkotási hatáskörök is az NMHH elnökéhez kerülnek.

A kiskorúak védelme érdekében jogszabály egyértelműsíti, hogy a műsorterjesztő csak titkosított formában továbbíthat egy kizárólag 18 éven felülieknek szóló tartalmat, és az ennek feloldására szolgáló kódot csak nagykorúaknak adhatja át. A módosítás nemzetközi kötelezettségből adódó jogalkotási feladatoknak is eleget tesz, és pontosítja a hírközlési jogviták kezelésének eljárását is, szabályozva, mikor fordulhat a hatóság az európai távközlési szabályozókat tömörítő szervezethez.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete adatigénylési jogköre a bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás, valamint a vállalat felvásárlás ellenőrzésének esetein túl – egy európai uniós rendelet-módosításának megfelelve – a short vagy hitel-nemteljesítési ügyletekkel kibővült. A PSZÁF a felsorolt esetekben a verseny védelme érdekében egyes telefon- vagy forgalmi nyilvántartásokkal kapcsolatban a szolgáltatóktól adatokat igényelhet.

A változtatások értelmében az elektronikus hírközlési szolgáltatók korábbi koncessziós szerződéseit hatósági szerződéssé alakítják. A hatóság jogszabályalkotásával kapcsolatos rendelkezések sarkalatosnak minősülnek.”

Forrás:
Hatáskörök vándoroltak át Szalai Annamáriáékhoz; HVG.hu/MTI; 2012. július 12.