közigazgatás: magyarszakirodalom

A regionális politika hatása a Nyugat-Dunántúli térségre

Szerző: 2012. szeptember 23.No Comments

„Az Európai Unió (EU) tagjaként Magyarország is részese az európai integrációs folyamatnak, amelynek az egyik legfontosabb vetülete az országok és régiók közötti fejlettségi különbségek mérséklése, illetőleg az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése.

Ebben a folyamatban az állam szerepe egyre inkább előtérbe kerül, hiszen a leszakadó térségek esetében felzárkóztató, kiegyenlítő politikára van szükség.

Ugyanakkor nemcsak a leszakadó térségekre vonatkoztatható az állami szerepvállalás, hanem a relatíve fejlett térségek kiegyensúlyozott fejlődésére is érvényes. A területileg kiegyensúlyozott fejlődésben meghatározó szerepe van a terület- és településfejlesztésnek, amely szakpolitikák megalapozzák a regionális megyei, kistérségi és települési szintű fejlesztéseket.

A fejlesztések egyik legfontosabb eszköze a tervezés és fejlesztési források szabályozása, illetve az ezekre vonatkozó rendszerek működtetése. A terület- és településfejlesztésben nagyon sok szereplő vesz részt. Ezek közül különösen fontos szerepet töltenek be a települési önkormányzatok.

A fentiekre tekintettel a területi és települési tervezés, annak finanszírozása és mindezekben az önkormányzatok szerepe aktuális témának tekinthető. Ezen aktualitásból kiindulva választottam a disszertáció témájaként a terület- és településfejlesztés gazdasági, társadalmi elemzését. A vizsgálataimban a terület- és településfejlesztés mellett a fejlesztések finanszírozását, ezen belül pedig elsősorban az önkormányzati finanszírozást tekintem kiemelt kérdéskörnek. A vizsgálat területi dimenzióját a területfejlesztés vonatkozásában a Nyugat- dunántúli régió, Zala megye és kistérségei, a településfejlesztésben pedig Zalaegerszeg, Zalakaros városok és Csesztreg község képezik.

Témaválasztásomban kiemelt szerepet játszott a helyi önkormányzatoknál szerzett több éves gyakorlati tapasztalatom.”

Forrás:
A regionális politika hatása a Nyugat-Dunántúli térségre; Csanádi Ágnes; Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2012. június 18. (pdf)