Skip to main content
közigazgatási informatika

Megjelent az EKOP-3.1.3 ”Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” dokumentációja

Szerző: 2012. szeptember 23.No Comments

„…A pályázat tartalma
A pályázat által elvárt eredmények – abból adódóan, hogy az EKOP 1. és 2 prioritásán megfogalmazott fejlesztési irányok és célok KMR-ben történő megvalósítását szolgálja a 3. prioritás – az alábbi két fő terület legalább egyikére kell, hogy koncentráljanak:

I. Az 1. prioritási tengely (A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása) céljaihoz kapcsolódó fejlesztések
Az egyfordulós nyílt pályázat egyik alapvető fókusza az EKOP 1. prioritására vonatkozóan megfogalmazott fő cél megvalósítása a KMR-ben, nevezetesen a különböző közigazgatási szakrendszereket érintően olyan informatikai belső fejlesztések támogatása, amelyek szükségesek a közigazgatási eljárások és folyamatok egyszerűsítéséhez és/vagy elősegítik a közigazgatás és a közigazgatás belső folyamatainak megújítását, s tovább erősítik a közigazgatáson belüli informatikai alapú szolgáltatásokat (G2G).

Ezen fejlesztések egyben további alapot kell, hogy biztosítsanak az elektronikus közigazgatási szolgáltatásoknak mind a vállalkozások (G2B), mind az állampolgárok felé (G2C), s bővítik az elektronikus ügyintézés lehetőségeit és elősegítik a közigazgatási munka hatékonyabbá és eredményesebbé tételét.

A pályázat keretében a fenti célokat vagy célok valamelyikét szolgáló, valós igényeket kielégítő közigazgatási infokommunikációs technológiai fejlesztések támogathatóak.

II.A 2. prioritási tengely (A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések) céljaihoz kapcsolódó fejlesztések
Az egyfordulós nyílt pályázat másik lehetséges fő célja olyan közigazgatási szakrendszerekhez kapcsolódó, az ügyfelek kiszolgálásához szükséges informatikai fejlesztések támogatása a KMR-ben, amelyek elősegítik az elektronikus ügyintézés elterjesztését, valamint a közigazgatási munka hatékonyabbá tételét.

Cél a közigazgatási szakrendszerekhez való hozzáférés javítása az elektronikus közigazgatási szolgáltatások széles körben való elterjesztése érdekében. Minél több konkrét eljárási cselekménynél, közigazgatási ügynél és szolgáltatásnál elő kell segíteni az elektronikus megoldások alkalmazását, az ügyfelek elektronikus ügyintézési lehetőségeinek, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüknek szélesítését.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatások szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2011. évi CLXXIV . törvénnyel történt módosítása új kapcsolattartási formákat és elérhetőségi lehetőségeket biztosított az ügyfelek és a közigazgatási intézmények között.

Támogatható a módosult Ket. alapján lehetővé váló új azonosítási (összerendelési) és ügyfél rendelkezési lehetőségek ügyfelek általi kihasználhatóságának biztosítása a konkrét közigazgatási eljárásokban, illetve az ezek alkalmazására történő felkészülés. Ügyfél fogalmába a jogszabályokban ügyfélként megjelölt természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek értendők.

Támogatás nyújtható a pályázó által meghatározott közigazgatási szolgáltatások körében kialakításra kerülő vagy egy továbbfejlesztés eredményeképp létrejövő elektronikusan elérhető, „non-stop ügyintézést” (7×24 működést) lehetővé tevő környezetre, mellyel megszűnnek az ügyintézés tér és időbeli korlátai. Ezzel növekszik az ügyintézés hatékonysága és a felhasználók elégedettségi szintje.
A non-stop elérést lehetővé tevő rendszerhez tartozik, s így e pályázatban támogatható a telefonos ügyfélszolgálat általi ügyintézést is lehetővé tevő alkalmazás fejlesztése.

A projekt keretében a kialakított vagy továbbfejlesztett szolgáltatáshoz kapcsolódó, illetve a módosult Ket. alapján az elektronikus tájékoztatás szabályaira vonatkozó követelmények kielégítése érdekében szükséges tartalomfejlesztés is megvalósulhat. A tartalomfejlesztés során honlapok, portálok kialakítására és/vagy továbbfejlesztésére kerülhet sor közcélú tartalomszolgáltatás, illetve elektronikus szolgáltatások igénybevételének biztosítása céljából. Ha tartalomfejlesztési elem megvalósul, akkor annak során kötelező az érintett terjedelemben az elektronikus hatályosított ügyleírás elkészítése…”

Forrás:
Megjelent a Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztéseket támogató felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. szeptember 18.
Kapcsolódó dokumentumok