közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat a közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről

Szerző: 2012. szeptember 23.No Comments

„A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:
1. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalainál a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával az alábbi tárgykörökben hajtsa végre a közszolgálati ellenőrzéseket:
a) a személyügyi nyilvántartások vezetése;
b) a munkakör betöltéséhez előírt képesítési előírások;
c) az illetmény megállapítása és az előmeneteli rendszernek megfelelő besorolás.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
a fővárosi és megyei kormánymegbízottak bevonásával
Határidő: 2012. szeptember 30.
2. Az ellenőrzések a 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjedjenek ki.”

Forrás:
A Kormány 1371/2012. (IX. 17.) Korm. határozata a közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről; Magyar Közlöny; 2012. évi 121. szám; 2012. szeptember 17.; 20297. oldal (pdf)