Találat: közigazgatási nyilvántartások

A felgyorsult a világban a Központi Statisztikai Hivatalnak is fel kell gyorsulnia

„Évente 950 adatközlést publikál és 180 gyorsjelentést tesz közzé a Központi Statisztikai Hivatal - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Kincses Áron szerint a KSH-nak minőségi kontroll alatt kell nagyon gyorsnak lennie. A KSH-nak a statisztikai adatfelvételei mellett fontos az, hogy adminisztratív és egyéb alternatív adatforrásokat is tudjon használni, diverzifikáltabb adatportfóliót érjen el – mondta Kincses Áron az InfoRádió Aréna című műsorában. A Központi Statisztikai Hivatal elnöke arról is beszámolt, hogy az adatok mellett a XXI. századi...

Részletek

Az adatpiaci verseny időszerűbb statisztikát igényel

„A digitalizáció által felpörgetett adatpiaci versenyben a statisztikai hivatalok rendeltetése, szerepe és helyzete is átalakult. Közös céljuk, hogy képesek legyenek megragadni az új jelenségeket, lemodellezni az összetett valóságot, ezzel együtt javítani a statisztikák időszerűségén. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ország legnagyobb adatvagyon-kezelőjeként olyan adatstratégiára törekszik, amellyel időszerűbb (rövidebb piacra kerülési idők), relevánsabb, részletesebb (új, alternatív adatforrások és elemzési módszerek) információkat képes nyújtani a felhasználóknak. Az európai statisztikai közösség október 20-án ünnepelte a statisztika napját. Ezen a napon hagyományosan a hivatalos statisztika...

Részletek

Kizárólag nyilvántartási adatok felhasználásával kíván népszámlálási típusú adatokat előállítani a KSH

„Befejeződött a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népességstatisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos európai uniós projektje. Az SMP ESS program keretében megvalósult projekt során olyan új módszerekkel kísérleteztünk, amelyek segítségével a jövőben kizárólag nyilvántartási adatok felhasználásával állíthatunk majd elő népszámlálási típusú adatokat, amelyek megfelelnek az új európai népességstatisztikai rendelet (European Statistics on Population, ESOP) által előírt feltételeknek. A most előállított kísérleti adatállományok fokozottan építenek a hazai nyilvántartások adataira, elsősorban a lakosság ezekben szereplő „adminisztratív életjeleire”, illetve a Magyarországon való tartózkodási idő megállapításához szükséges longitudinális regiszterinformációkra. A...

Részletek

Központi Címregiszter, közös célok reményében

„A Központi Címregiszterhez, azaz KCR-hez kapcsolódó továbbképzésen tartottak előadásokat a Lechner Tudásközpont ingatlan-nyilvántartási és geodéziai szakértői Pécsen májusban. A gyakorlati fókuszú prezentációkból a résztvevő jegyzők és polgármesteri hivatali ügyintézők a KCR használatának lehetőségeiről, jogi hátteréről és ingatlan-nyilvántartással való kapcsolatáról szerezhettek naprakész tudást. Szakmai napon osztották meg tudásukat május 18-án a „kincses Baranya” fővárosában, Pécsen a Lechner Tudásközpont Ingatlan-nyilvántartási és Geodéziai Igazgatóságának szakértői. A jegyzőknek, illetve a polgármesteri hivatalokban dolgozó ügyintézőknek szervezett szakmai nap fókuszában a Központi Címregiszterhez (KCR) kapcsolódó önkormányzati és ingatlanügyi...

Részletek

Egyes hat nyilvántartásokból tört adatszolg, valamint a közfogl kapcs korm r mód

„TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény személyiadat- és lakcímnyilvántartásból teljesített egyedi, rendszeres, csoportos, közvetlen (online) és statisztikai adatszolgáltatásokra, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, továbbá a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény adatszolgáltatásra vonatkozó törvényi szabályainak a felülvizsgálata megtörtént, ezért szükségessé teszi a Korm. rendeleti szabályoknak az új törvényi rendelkezésekhez való igazítását. ... A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket a kozigazgatasiegyeztetes@bm.gov.hu...

Részletek

A Magyar Posta – az Országos Mentőszolgálat támogatásával – figyelemfelhívó kampányt indított a hiányos ház- és ajtószámok, nevek és levélszekrények pótlásáért

„A Magyar Posta – az Országos Mentőszolgálat támogatásával – figyelemfelhívó kampányt indított a hiányos ház- és ajtószámok, nevek és levélszekrények pótlásáért. A Magyar Posta Zrt. csütörtöki, az MTI-nek elküldött közleménye szerint a házszámok, ajtók, csengők és levélszekrények hiánya vagy nem megfelelő jelölése nemcsak a sikeres kézbesítésnek szab gátat, hanem a mentők munkáját is megnehezíti; akár életek is múlhatnak a hiányosságokon. Sok településen ütközik akadályokba a postai kézbesítés, mivel nincsenek pontosan jelölve a címadatok az ingatlanokon. A Magyar Posta Zrt. friss, reprezentatív felmérése...

Részletek

Elemzés – Az állami nyilvántartások és az elektronikus ügyintézés

„...az elemzés egyik fő célja, hogy értékelje az állami nyilvántartások, az elektronikus ügyintézés jelenlegi helyzetét Magyarországon, és a 2010-2020. közötti időszakban ezzel kapcsolatban érvényesült tendenciákat. Továbbá az elemzés rámutathat a fejlesztési lehetőségekre is. Ennek keretében áttekintésre kerülnek az elektronikus ügyintézés alkalmazásának területei Magyarországon, ezek hatása a társadalomra és a gazdaságra, valamint az elektronikus adatnyilvántartásban és adattovábbításban rejlő kockázatok. Az elemzés bemutatja továbbá az állami nyilvántartások és az elektronikus ügyintézési folyamatok kialakításának és működtetésének, valamint a kapcsolódó adatvédelmi kérdéseknek a jogszabályi környezetét is...”...

Részletek

Hiteles energiatanúsítványok milliós nagyságrendben, a Lechner Tudásközpont elektronikus nyilvántartása biztosítja a hitelességet

„Az ingatlan-adásvétel, az egy évnél hosszabb idejű bérbeadás, az új ingatlanok használatbavételi engedélye, illetve az egyszerű bejelentéssel készült épületeknél a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány megszerzése során az eladónak, a bérbeadónak vagy az építtetőnek kötelező épületenergetikai tanúsítványt készíttetni. A tíz évig érvényes tanúsítványokat 2013 óta a Lechner Tudásközpont e-tanúsítás felületére töltik fel az erre jogosult szakértők, az adott ingatlan energetikai vizsgálata után. Mára a feltöltött tanúsítványok száma meghaladja az 1,2 milliót. Ha például hűtőszekrényt vagy mosógépet vásárolunk, már régóta természetesnek tartjuk, hogy tájékozódjunk...

Részletek

2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

„Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a tulajdonhoz, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülését, valamint a Magyarország területén fekvő ingatlanok forgalmának biztonságát, a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ I. Fejezet 1. A törvény hatálya és értelmezése 1. § Ez a törvény a magyarországi ingatlanok nyilvántartásának módját, az ingatlan-nyilvántartás rendszerét, az ingatlan-nyilvántartást vezető szervezet kijelölését, az ingatlan-nyilvántartás részletes szabályait, valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalma megismerésének szabályait tartalmazza...” Forrás: Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 121. szám; 2021. június 28.; 5336-5566. o....

Részletek

7/2021. (VI. 24.) IM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2020. (XII. 12.) IM utasítás módosításáról

„...1. § A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2020. (XII. 12.) IM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A miniszteri biztos felel az Integrált Jogalkotási Rendszer és a Jogi Személyek Egységes Nyilvántartása üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért.”...” Forrás: Nemzeti Jogszabálytár Hivatalos Értesítő; 2021. évi 32. szám; 2021. június 24.; 3168. o. (PDF) A módosítandó utasítás: „(2) A miniszteri biztos felel a jogi személyek nyilvántartási rendszereinek fejlesztéséért, a közhiteles adatbázisok összehangolásáért és a fejlesztésükben való közreműködésért,...

Részletek
Page 1 of 19 1 2 19