közigazgatási informatika

eCitizen II. – Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban

Szerző: 2012. szeptember 26.szeptember 30th, 2012No Comments

„Az „eCitizen II. – Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban” című európai uniós projekt keretében nemzetközi szemináriumot rendez Miskolc MJV Önkormányzata 2012. szeptember 24–27. között Miskolcon a programban részvevő finn, észt, dán, holland, ír, olasz, cseh, spanyol és görög önkormányzati partnerek részvételével.

A projekt
A 2009 őszén indult, 2012-ben záruló eCitizen projekt célja, hogy fokozza a párbeszédet és a tapasztalatok megosztását az európai városok és a regionális közigazgatás között, interregionális együttműködéssel segítse elő az e-kormányzat fejlesztését. Az eCitizen II. program segítséget nyújt a sikeres példák – „best practice”-ek – megismeréséhez és terjesztéséhez. A már ismert és alkalmazott tapasztalatok cseréjének köszönhetően hatékonyabbá tehető a helyi és regionális ügyintézőknek, döntéshozóknak és szakértőknek az e-közigazgatással összefüggő munkája. A program célja a kreatív kölcsönhatások erősítése (az interakció fokozása) a helyi és regionális hatóságok és az üzleti szektor között.

Az eCitizen projekt hangsúlyos feladata, hogy az elért eredményekről értesüljenek a régió polgárai, hiszen az európai szintű együttműködés végső célja az, hogy a költséghatékony e-közigazgatási megoldások megfeleljenek a felhasználók igényeinek. Ez fokozza a helyi közigazgatás átláthatóságát, hatékonyságát, eredményességét, valamint a magas szintű lakossági részvételű közszolgáltatásokat.

Az eCitizen II. projektben helyi önkormányzatok és egyéb, a helyi vagy regionális e-közigazgatást támogató intézmények vesznek részt Európa 11 országából (Finnország, Észtország, Írország, Csehország, Spanyolország, Hollandia, Dánia, Görögország, Írország, Magyarország, Olaszország). A résztvevő partnervárosok megfogalmazták, hogy elkötelezettek abban, hogy elősegítsék a „tudás-alapú” gazdasági fejlődést, és a helyi demokratikus fejlődést a gazdasági modernizáció és a versenyképesség összefüggésében. Az „eCitizen II.” hangsúlyos célkitűzése ezért az állampolgárok tájékoztatása a polgárok életét megkönnyítő e-kormányzati és e-részvételi eszközök felhasználásáról.

Miskolc célja a programban való részvétellel a város versenyképességének növelése. A már működő, illetve a program során kidolgozásra kerülő új e-kormányzati és e-részvételi módszerek felhasználása a későbbiekben lehetővé teszik a magas színvonalú és költséghatékony önkormányzati szolgáltatások kialakítását.

Az „eCitizen II.” projektben résztvevők
Vezető partner: Finnországi Balti Intézet

Partnerség: Partner 2.: Tampere ( Finnország)
Partner 3.: Tartu városi önkormányzat ( Észtország)
Partner 4.: Odense önkormányzata (Dánia)
Partner 5.: Flevoland tartomány (Hollandia)
Partner 6.: Kerry Megyei Tanács (Írország)
Partner 7.: Bolognai önkormányzat ( Olaszország)
Partner 8.: Patras város önkormányzata, Tervezési és
vállalkozásfejlesztési osztály (Görögország)
Partner 9.: Vysocina régió (Csehország)
Partner 10.: Miskolc MJV önkormányzata
Partner 11.: EUDEL – Önkormányzatok Egyesülete (Spanyolország)

A projekt eredményeként az e-részvétel legjobb gyakorlati eseteinek bemutatására megvalósult a www.eparticipation.eu honlap, továbbá minden partnerország nyelvére lefordították az e-Participation – a legjobb gyakorlatok kézikönyvét”

„…A háromnapos miskolci konferencián részt vett Kovács Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki az elektronikus közigazgatással kapcsolatos előadásában hangsúlyozta, hogy az információcsere terén a jövőben egyre nagyobb szerepet kapnak a kormányablakok, az internethasználat és a közösségi portálok.

A konferencián előadások hangzottak el többek között a magyarországi e-közigazgatás eredményeiről, fejlesztési lehetőségeiről, középpontba állítva azt a kérdést, miként vonhatóak be az állampolgárok az őket érintő döntések előkészítésébe, valamint a döntéshozatalba. Szó volt emellett arról is, miként tudnak a helyi és regionális közigazgatási szervek és szervezetek kapcsolatba lépni az állampolgárokkal a közösségi média használatával…”

Forrás:
eCitizen II. – Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban; Miskoc.hu
E-közigazgatás az európai városokban; minap.hu; 2012. szeptember 25.