közigazgatás: magyar

Tájékoztató a közigazgatás átszervezéséről, az önálló balatonberényi polgármesteri hivatal megszűnéséről

Szerző: 2012. szeptember 26.No Comments

„Tisztelt Balatonberényi Polgárok!

2013. január 1-jétől megalakulnak a járások, a 2000 fő alatti településeknek szomszédos településekkel közös önkormányzati hivatalt kell alakítanunk.

Szeretném ismertetni, hogy ezek a törvényi előírások községünk lakosságát hogyan érintik és Képviselő-testületünk milyen döntéseket hozott és milyen intézkedéseket tervez a feladatok meghatározására és végrehajtására.

A változások egyik lényeges eleme a járások megalakulása, Somogy megyében 8 járás jön létre. A Marcali Járáshoz 38 település fog tartozni, köztük Balatonberény is.

A járási kormányhivatalok legfontosabb tevékenysége, a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz.

Ellátja a településektől átvett, gyermekvédelmi és gyámügyi, okmányirodai, egyes szociális igazgatási, népességnyilvántartási, környezetvédelmi, természetvédelmi feladatokat.

Ezek listája az év végéig még bővülni fog. Emellett szakigazgatási szervként hozzá tartozik pl. földhivatal, a népességügyi, állategészségügyi hatóság, munkaügyi központ, stb. amely szervek Marcaliban továbbra is a jelenlegi címeiken érhetők el.

Az önkormányzati közös hivatal megalakítása

Az önkormányzati közös hivatal megalakítására törvény kötelezi a 2000 fő alatti településeket.
Balatonberény lakossága 1207 fő.
A közös hivatalok létrehozásáról az érintett szomszédos települések képviselő-testületeinek kell dönteni írásos MEGÁLLAPODÁSBAN, mely tartalmazza a közös önkormányzati hivatal személyi, tárgyi, költségvetési feltételeit, az ellátandó feladatokat, a hivatali szervezet felépítését.

Az előzőekben ismertetett változások hogyan érintik a Balatonberényi Községi Önkormányzatot?
A falu önkormányzati ügyeiben, pénzügyekben továbbra is a lakosság által 2010-ben választott 7 fős képviselő-testület, illetve a polgármester dönt helyben.
Az év végén az önálló polgármesteri hivatalban dolgozó, 8 fő köztisztviselő munkaviszonya, illetve a jegyző munkaviszonya szűnik meg.

Balatonberény községnek milyen választási lehetősége van a közös önkormányzati hivatal létrehozására?
Földrajzi elhelyezkedésünket figyelembe véve (megyehatár és a Balaton) két kézenfekvő lehetőség kínálkozik:
a) közös önkormányzati hivatal létrehozása a Balatonszentgyörgyi Körjegyzőséghez tartozó településekkel (Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs)
b) közös önkormányzati hivatal létrehozása Balatonkeresztúri Körjegyzőséghez tartozó Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községekkel.

Megjegyzés: Mindkét településcsoport Balatonberény község nélkül is eléri a 2000 fős együttes lakosságszámot.

Mi történik, ha év végéig a képviselő-testületünk nem dönt az önkormányzati közös hivatal létrehozásáról?
A vonatkozó törvény szerint a Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja dönt a település hovatartozásáról. Ebben az esetben már nincs érdemi beleszólásunk abba, hogy milyen költségviselési feltételekkel, hova kerülünk.

Mit tett eddig és a lakosság megkérdezése után mit kíván tenni a Képviselő-testület a törvény végrehajtására?
A sajtóhírekből bizonyára ismert, hogy további központi jogszabályok, kormányzati intézkedések hiányoznak a végleges helyi szintű döntésekhez a jegyzői hatáskörbe maradó feladatokról, a közös hivatal létszámáról, pénzügyi finanszírozásáról.

Ennek ismeretében is megtettük az első lépéseket. A Balatonberényi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 5-én értékelte a kialakult helyzetet, majd 2012. szeptember 06-i ülésén elvi döntést kért
– Balatonszentgyörgyi Körjegyzőséghez tartozó települések Képviselő-testületeitől,
– Balatonkeresztúri Körjegyzőséghez tartozó települések Képviselő-testületeitől.

Ennek lényege, hogy van-e fogadókészség részükről Balatonberény községgel együtt közös önkormányzati hivatal létrehozására.

Megkeresésünk másik lényeges pontja, hogy a községben heti folyamatos, vagy időszakos ügyfélfogadás kialakítását támogatják-e?

A község lakosságának érdekeit, az üdülőtulajdonosok érdekeit szem előtt tartva, olyan megoldást keresünk, hogy 2013-tól is a hivatali ügyek minél nagyobb részét lehessen helyben intézni és a járási hivatalhoz tartozó ügyekben sem kelljen mindig Marcaliba utazni.

Melyek a következő hónapok legfontosabb teendői ezen a területen?
Várjuk a megkeresett szomszédos települések válaszait a feltett kérdéseinkre.

Ezt követően közmeghallgatáson (falugyűlésen) tájékoztatjuk a lakosságot a jogszabályi döntésekről és válaszolni kívánunk az ott felvetett kérdésekre. Az ott megismert lakossági vélemények és a szomszédos települések válaszai alapján kíván a Képviselő-testületünk fog dönteni arról, hogy milyen irányban folytasson további tárgyalásokat a közös hivatal megalakításáról.

Összegezve: Hangsúlyozni kívánjuk, nem a Képviselő-testület és a polgármester kezdeményezése és döntése az önálló balatonberényi hivatal év végi megszüntetése, erre a 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a kötelez bennünket.

A községünk nehezen kivívott önállóságának része az önálló polgármesteri hivatal, mely helyben a visszajelzések alapján magas színvonalon teljesít. A Képviselő-testület és jómagam egyaránt azt szeretnénk , hogy a lakosság hivatali ügyeinek többségét továbbra is helyben tudja intézni, s csak indokolt esetben kelljen más településre utazni.

Balatonberény, 2012. szeptember 12.

Tisztelettel:
Horváth László
polgármester”

Forrás:
Tájékoztató a közigazgatás átszervezéséről, az önálló balatonberényi polgármesteri hivatal megszűnéséről