közigazgatás: magyar

Útmutató a földrajzi nevek megállapításához és megváltoztatásához

Szerző: 2012. szeptember 30.No Comments

„A Kormány által létrehozott Földrajzinév-bizottság a hivatalos földrajzi nevek elnevezésével, megváltoztatásával kapcsolatos gyakorlatot elemezve szükségesnek tartotta, hogy a Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztályával együttműködve az önkormányzatok számára módszertani útmutató anyagot készítsen.

Ebben fel kívánja hívni a figyelmet a névmegállapítás fontosabb jogszabályi hátterére, a bizottság döntési, véleményezési gyakorlata során érvényesített követelményekre, továbbá azokra a módszertani kérdésekre, melyek együttes érvényesítésével az önkormányzatok hivatalos földrajzi nevek megállapításával kapcsolatos döntései még szakszerűbbekké, időállóbbakká válhatnak. A döntéshozatal előkészítésének segítését szolgálják azok a gyakorlati útmutatások, melyek megtartásával az önkormányzatok testületi előterjesztéseinek és a Földrajzinév-bizottsághoz intézett megkereséseinek szakszerűsége növelhető, a lakossági érdekek képviselete erősíthető, az önkormányzatok javaslattevő, véleménykérő tevékenységének színvonala emelhető.

Az útmutató megtalálható a csatolt dokumentumban.”

Forrás:
Útmutató a földrajzi nevek megállapításához és megváltoztatásához; Belügyminisztérium; 2012. szeptember 25. (pdf)