közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Határozat az Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről

Szerző: 2012. szeptember 30.No Comments

„A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján 2012. október 1-jei hatállyal

1. az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökének kinevezéséről szóló 100/2011.(XI.29.) ME határozat alapján kinevezett dr. Gál András Leventének az Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnöki megbízatását visszavonom;

2. egyidejűleg dr. Biró Marcellt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát az Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökévé kinevezem.”

Forrás:
A miniszterelnök 121/2012. (IX. 28.) ME határozata az Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről; Magyar Közlöny; 2012. évi 128. szám; 2012. szeptember 28.; 21043. oldal (pdf)