Skip to main content
jogszakirodalom

Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban

Szerző: 2012. október 6.No Comments

„2012. január 1-jével hatályba lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), amelyet sokan egyszerűen az „új adatvédelmi törvény” elnevezéssel illetnek. Jelen kötet szerzői – elismert szakemberek, szerkesztője pedig a legfőbb jogalkalmazó, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke – azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az Infotv.-t a gyakorlatban felmerülő kérdésekre választ adva értelmezzék. A kiadvány egyaránt szól az adatvédelemmel foglalkozó jogászokhoz és a személyes adatokat kezelő szervezeteknél eljáró szakemberekhez.

A könyv részletesen ismerteti az Infotv. egyes rendelkezéseit, ennek keretében kiemelt szerepet kapnak a változások, a törvény alapelvei és az adatkezelés új jogalapjai. Külön fejezetet szenteltek a szerzők a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, részletesen bemutatva a Hatóság eljárását és az általa alkalmazható jogkövetkezmények rendszerét. Szintén önálló fejezetek foglalkoznak az adatvédelem lényeges intézményeivel és fogalmaival, az információszabadság kérdéseivel, valamint a fontosabb szektorok (a munkaviszony, az elektronikus hírközlési szolgáltatók, a hitelintézetek, a biztosítók, a direkt marketing, a közvélemény-kutatás, a piackutatás, a közszolgáltatók, az egészségügy, a kamerás megfigyelés, a tudományos kutatás és az állami alapnyilvántartások) adatkezelési szabályozásával.

Tarlomjegyzék és részletek a könyvből

Szerző: Baka Péter, Dudás Gábor, Freidler Gábor, Keszey Gábor, Kuthiné Nagy Andrea, Révész Balázs, Somogyvári Katalin, Szabó Endre Győző, Sziklay Júlia, Trócsányi Sára, Zombor Ferenc, Filipovits Viktória
Szerkesztő: Péterfalvi Attila
ISBN: 978 963 258 163 7
Megjelenés éve: 2012
Terjedelem (oldalszám): 484”

Forrás:
Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.