közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

NGM utasítás a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítési szabályairól

Szerző: 2012. október 11.No Comments

„1. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra figyelemmel – a kormányportál Nemzetgazdasági Minisztérium által szerkesztett felületén történő közzétételének rendjét jelen utasítás mellékleteként adom ki…”

Forrás:
A nemzetgazdasági miniszter 29/2012. (X. 9.) NGM utasítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól; Hivatalos Értesítő; 2012. évi 44.szám; 2012. október 9.; 7767-7773. oldalak (pdf)