Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Szerző: 2012. október 12.No Comments

„…b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség között a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakítása, fejlesztése, ezek tartalmának koordinációja, valamint a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása érdekében 600 000 ezer forint egyszeri jellegű átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 9. Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára a 2. melléklet szerint…

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között a ReGeneráció Kormányzati Karrier Expo megrendezésének költségeihez 30 000 ezer forint egyszeri jellegű átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 1. KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára a 4. melléklet szerint…”

Forrás:
A Kormány 1438/2012. (X. 11.) Korm. határozata a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról; Magyar Közlöny; 2012. évi 134. szám; 2012. október 11.; 22693-22697. oldalak (pdf)