Skip to main content
közigazgatás: külföldönszakirodalom

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Szerző: 2012. október 24.No Comments

„A kötet célja a 27 EU-tagállam közigazgatási rendszerének komparatív irányultságú bemutatása. E nagy volumenű vállalkozás – a benne rejlő összes nehézség ellenére – lehetőséget ad arra, hogy ne csak a közigazgatás valamely részterületéről kaphasson az olvasó információkat, hanem az egyes államok teljes közigazgatási rendszerei saját hazai történelmi és politikai kontextusukban nyerhessenek megvilágítást, s ez a tárgyalásmód teszi lehetővé a rendszerek egymással való egybevetését, és fejlődési tendenciáik érzékeltetését is.

A vállalkozás legnagyobb erénye teljeskörűségében és összehasonlító jellegében rejlik, mivel ilyen irányú kutatás még a legfejlettebb közigazgatásokat tömörítő OECD és IIAS keretei között sem folyt az elmúlt két évtizedben. A tizenöt szerző harminc tanulmányát bibliográfiák, részletes tartalomjegyzék valamint számos ábra és táblázat teszi még használhatóbbá.
970 oldal
ISBN: 9789632952161
Complex Kiadó, 2011”

Forrás:
Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása; Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula; Complex Kiadó