Találat: közigazgatás-tudomány

Főbb közszolgálati modellek Európában

„Napjainkban különösen felértékelődik a humánerőforrással-gazdálkodás szerepe az európai közszolgálati rendszerekben, ám közöttük általános konvergenciáról vagy egységes modellről nem beszélhetünk. Kötetünk az európai mintaadókat vizsgálja meg: a hagyományos megközelítés szerint a brit, a német és a francia rendszer jellemzőit tárgyalja. Külön hangsúlyozzuk a legújabb kormányzati személyzetpolitikai tendenciákat, közszolgálati jogi megoldásokat és a humánerőforrásmenedzsment-trendek bemutatását. Értékelési keretként a közszolgálati pragmatika egyes elemeit vesszük alapul (a jogviszony létesítését, a díjazást, az előmenetelt, a felelősséget), valamennyi fejezetben törekedve az egységes szerkezeti keretek érvényesítésére. Célunk mindezek bemutatásával...

Részletek

Az önkormányzati válságkezelés és/vagy reziliencia. Szakirodalmi szemle

„A tanulmány a rezilienciával foglalkozó szakirodalmat elemzi elsősorban a kormányzás, és a decentralizáció szempontjából. A szerző megállapítja, hogy noha a fogalom nem új, de különösen az utóbbi időben vált jellemzővé igazán az interdiszciplináris megközelítés. A covid járvány jelentősen erősítette a rezilienciára épülő szakpolitikák pozícióit, s ez a jelenség a kormányzatok számára is kihívást jelent mind globális, mind nemzeti és helyi önkormányzati szinten. Az elsősorban a járványkezeléssel foglalkozó és a kelet-közép-európai régióra koncentráló szakirodalom szemléje kiterjed a fogalom formálódására, a kormányzási vonatkozásokra, a...

Részletek

A tisztességes hatósági eljárás alkotmányos elve és érvényesülése Magyarországon

„Értekezésem fókuszában a tisztességes eljárás alkotmányos elve áll. Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglaltakon, a bírói gyakorlat által értelmezett törvényi rendelkezéseken, azaz a jogi jelentéstartamokon túl azonban, a fogalomnak köznapi jelentése is van, amely nem szakítható el teljesen a jogi síktól. Jelen tanulmányban a tisztességes eljárás kifejezést egyrészt hatósági eljárásjogi értelemben, a jó közigazgatás elvárásaként használom, másrészről pedig az ítélkezési értelemben felfogott tisztességes eljárás mivoltára utalok, azonban e két értelmet a szövegkörnyezet által egymástól kellőképpen elhatárolom. Jelen munka a hatósági eljárásokat...

Részletek

A kormányzás elmélete a rendszerváltás utáni Magyarországon. A jogállam, a jó állam és a hatalommegosztás

„...a jóléti államok válságával párhuzamosan angolszász ihletettséggel a neoklasszikus (neoliberális/neokonzervatív) államszervezési és gazdasági gyakorlatok jöttek divatba az 1980-as,’90-es évek Európájában, ahogy az amerikai kontinensen is. A globalizációval és a digitális technikai forradalommal összefüggésben, a gazdasági válság, valamint az új típusú környezeti és biztonsági fenyegetések közepette (legfőképpen a nemzetközi terrorfenyegetettség) a modern állam feladatai és szerepköre újabb bővülésnek indultak. A 2001. szeptember 11-ei terrorista merényleteket követően pedig az addig a dereguláció, liberalizáció és privatizáció „szentháromságát” hirdető libertariánus- neokonzervatív szellemi és politikai körök is...

Részletek

A községi jegyző szerepének átalakulása, feladat- és hatáskörének változásai. Összehasonlító elemzés egy jegyző szemszögéből

„A kutatás a közigazgatás oly szerteágazó és bonyolult rendszerében, annak egy apró részét alkotó helyi, azon belül is a községi közigazgatás egyik „szereplőjének” specifikumát kívánja feltárni az olvasó számára. Az értekezés tárgya a községi jegyző jogállásának, feladat- és hatáskörének, illetve annak fejlődésének ismertetése. A jegyzői tisztség formálódását az önkormányzatiság alakulásának vonalán vezetem végig. A helyi önkormányzat és a jegyző szerepe is sokat változott az elmúlt évszázadok során: kezdve a jegyzői tisztség megjelenésétől annak kötelező alkalmazásán, valamint a de iure és de facto...

Részletek

Fenntarthatóság, jogtudomány, helyi önkormányzatok

„Ezen írás célja a témakör fejlődése mérföldköveinek bemutatása. A tanulmány figyelemmel van a fenntarthatóság és a jogtudomány egyes kérdéseinek felvázolására. A cikk vizsgálja egyúttal a helyi önkormányzatok szerepét a kérdésen belül. Az esszé mind a történeti, mind az összehasonlító módszertan tapasztalatait egyaránt alkalmazza. Az anyag összefoglalja jelenlegi, kezdeti kutatásaink eredményeit.” Forrás: Fenntarthatóság, jogtudomány, helyi önkormányzatok; Koi Gyula; Új Magyar Közigazgatás; 15 (4); 2022; 68-71. o. (PDF)

Részletek

Pillantás a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalmi fejlődésének mérföldköveire I-III.

„E tanulmány célja a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalma fejlődése mérföldköveinek bemutatása. Az írás figyelemmel van az 1854-es kezdetektől 1948-ig a szakirodalom jellegzetességeire, változó fókuszaira, főbb megállapításaira. Az esszé vizsgálja egyúttal a közigazgatási jog oktatásának tankönyvekben lecsapódó változásait is. A cikk mind a történeti, mind az összehasonlító módszertan tapasztalatait egyaránt alkalmazza.” Forrás: Pillantás a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalmi fejlődésének mérföldköveire I. (1854-1948); Koi Gyula; Új Magyar Közigazgatás; 15(1); 2022; 17-24. o. (PDF) „E tanulmány célja a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalma fejlődése mérföldköveinek bemutatása....

Részletek

A hatékony állam a káoszból is rendet teremt

„A hatékony állam a káoszból is rendet tud teremteni – hangzott el Budapesten, az első alkalommal megtartott Nemzeti Szabályozói Konferencián. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hagyományteremtő jelleggel első alkalommal rendezte meg Budapesten a Nemzeti Szabályozói Konferenciát, amelynek tematikája a 21. századi Európa szabályozott piacait vizsgálja, hazai és nemzetközi szakértők részvételével. Szalai Zoltán, a konferenciának helyet adó Mathias Corvinus Collegium főigazgatója megnyitó beszédében utalt arra, hogy sokunknak talán fogalma sincs arról, hogy amikor egy lottószelvényt kitöltünk, vagy megveszünk egy doboz cigarettát, milyen...

Részletek

Fürjes Balázs: Az állam feladata a jó közszolgáltatások megszervezése és biztosítása

„Az állam feladata a jó közszolgáltatások megszervezése és biztosítása – mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Magyar Kormánytisztviselői Kar Közigazgatás 2022 elnevezésű konferenciáján pénteken Budapesten. Fürjes Balázs a Közigazgatás-fejlesztés 2010-2030 alcímű tanácskozásán hangsúlyozta: nincs jó minőségű, a polgárokat jól szolgáló közszolgáltatás és közigazgatás jó közszolgálati képzés nélkül, Magyarországon jó Nemzeti Közszolgálati Egyetem nélkül. Emlékeztetett arra, ez a gondolat vezette a kormányt, amikor 12 évvel ezelőtt döntött az egyetem létrehozásáról. Deli Gergely, az egyetem rektora azt emelte...

Részletek

A bürokratikus szervezetek információs infrastruktúrájának digitalizálása

„A tanulmány célja, hogy megpróbálja összefoglalni, hogy a kutatás keretében milyen megállapításokat tettünk a bürokratikus (közigazgatási) szervezetek elméleti alapja és infrastrukturális fejlődése kapcsán. Az elmúlt időszakban a közigazgatás modernizációja lendületet vett, ezért úgy véljük, hogy érdemes figyelmet fordítani arra, honnan indult az ügyintézés kialakított rendje, és hol tart ma a digitális közigazgatás fejlesztési lehetőségei terén. Jelen összegző tanulmányban nem a teljes digitalizációs folyamatot fogjuk vizsgálni, hanem csupán a bürokrácia alapfogalmait és a bürokratikus szervezetek back office folyamatait támogató, a közigazgatás alap infrastruktúrájának...

Részletek
Page 1 of 29 1 2 29