Találat: közigazgatás-tudomány

E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az infokommunikációs technológiákkal

„Az általam választott téma multidiszciplináris jellegű. Kutatásom célja feltárni az információs társadalom és kiemelten az e-közigazgatás fejlődési folyamatait Magyarországon az elmúlt évtizedekben a fejlesztési célkitűzések és a megvalósítás tapasztalatai alapján. Az előzetes kutatások alapján világossá vált, hogy ez három nagy területet érint. Az egyik vetülete az e-közigazgatási szolgáltatások köre és jellemzői, ami az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. Évtizedek óta folyik a diskurzus arról, hogy mit is takar ez a történelmileg változó fogalom, kialakulására és fejlődésére milyen tényezők hatnak, illetve milyen lehetőségeket biztosít...

Részletek

Motivációs tényezők a közszféra személyi állományának foglalkoztatásában különös tekintettel a Kttv.-re és a Kit.-re

„A közigazgatásban a dolgozói teljesítményelismerés többféle módja és formája terjedt el az elmúlt mintegy három évtizedben a nemzetközi gyakorlatban, azonban az elismerés célja szinte kivétel nélkül mindig a dolgozók motiválása, ösztönzése volt a magasabb szintű teljesítményre, amely hosszú távon a közigazgatás hatékonyságának növekedéséhez vezethet. Fontos ez az ország gazdasága szempontjából is, mivel Magyarországon – az uniós átlagot jóval meghaladóan – az aktív munkavállalók közel negyede2 a közszférában dolgozik. Az erőforrások hatékonyságának fokozása érdekében tett intézkedéseknek és fejlesztéseknek a humán szférára is ki...

Részletek

Egyenlő bánásmód a közszolgálatban

„...Fő kutatási területünk, az egyenlő bánásmód területére esik, annak sokrétű összefüggését vizsgálja. A mű nem vállalkozhat a közszolgálat teljes területét lefedően az egyenlő bánásmód elve működésének bemutatására, elsődlegesen az egyenlő bánásmód elvének a közigazgatás szűkebb szervezetrendszerében való működésére összpontosítunk – a kormánytisztviselői jogviszonyra, – valamint felvázoljuk, az egyenlő bánásmódoz fűződő jogok kialakulásának, működésének, és lehetséges fejlődésének egyes területeit, munka,- alap,- személyiségi,- szociális, és egyéb jogok területén. Célunk az volt e műben, hogy javítsuk a közszolgálat működését az egyenlő bánásmód elvének vizsgálatával, illetve...

Részletek

Co-creation a közszolgáltatások modernizációjában. Lokális szolgáltatásfejlesztési kísérletek a közös alkotás módszerével

„A hazai társadalomtudományok területén átfogó, interdiszciplináris megközelítésű tanulmánykötet jelent meg a közelmúltban Csoba Judit és Sipos Flórián szerkesztésében. A Co-creation a közszolgáltatások modernizációjában – Lokális szolgáltatásfejlesztési kísérletek a közös alkotás módszerével című, e-könyv formájában elérhető tanulmánykötet alapját a 2017-2021 között megvalósított Co-Creation of Public Service Innovation in Europe (CoSIE) című projekt adta. A CoSIE projekt megközelítése szerint fenntartható közszolgáltatási innovációk a szolgáltatók és a szolgáltatások kedvezményezettjei közötti együttműködések, partnerségek létrehozásával érhetőek el. Ebből kiindulva a tíz résztvevő országban a kutatóintézetekből, egyetemekből és...

Részletek

A Kincstár története, helye, szerepe, feladatai az állampénzügyekben, fejlődése és perspektívája

„...Munkám elsődleges célja, hogy a Kincstár feladatait, történetét, nemzetközi jellemzőit bemutassam, egyúttal megpróbáljam egy kicsit ismertebbé, közelibbé hozni ennek a területnek történetet, jellemzőit, működési kereteit és jelentőségét. Egyúttal remélem, hogy akár diskurzus, akár vita, akár szakmai vagy nem szakmai beszélgetések, eszmecserék alapjául szolgálhat munkám. Ahogy mondani szokás nincs rossz reklám, a lényeg, hogy beszéljenek róla. Kutatásaim alapján a kincstárat, mint témát átfogóan a hazai szakirodalomban még nem dolgozták fel, továbbá uniós és nemzetközi szakirodalomban sem kap kellően hangsúlyos szerepet. Egyben ezt az...

Részletek

Az Európai Bizottság Közigazgatással és kormányzással foglalkozó szakértői csoportjának első ülése

„Az Európai Bizottság elnökletével működő, közigazgatással és kormányzással foglalkozó szakértői csoport alakuló ülésére január 31-én került sor. A DG REFORM főigazgatója, Mario Nava megnyitotta az ülést a DG REFORM athéni irodájában, felhívva a figyelmet arra, hogy a Bizottság szorosan együttműködik a tagállamokkal. A közigazgatással és kormányzással foglalkozó szakértői csoportot 2021. december 17-én hozták létre. Fontos lépést jelent a Bizottság számára a tagállamokkal a közigazgatás és a kormányzás területén folytatott együttműködés fokozására irányuló erőfeszítéseiben. A szakértői csoport olyan platform lesz, amely megkönnyíti az...

Részletek

Fókuszban a teljesítmény és annak mérése a közszférában – Megjelent a Pénzügyi Szemle 2021/2. különszáma

„Az új különszám fókuszában a teljesítmény és annak mérése a közszférában áll. Megismerhetjük a magyar megyék gazdasági fejlődési pályáinak összehasonlító vizsgálatát, valamint az állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi teljesítményének mérési módszereit. Az érdeklődők olvashatnak továbbá a magyar kórházak relatív hatékonyságvizsgálatáról, valamint a belső ellenőrzési rendszerek önkormányzatok igazgatási teljesítményére gyakorolt hatásáról Indonéziában. A jelen különszámban az eredményszemléletű számvitel is terítékre kerül. ... FÓKUSZ – Teljesítmény és annak mérése a közszférában Kocziszky György és Szendi Dóra tanulmányában az olvasok megismerkedhetnek a magyar megyék gazdasági...

Részletek

Kormányzást támogató tudás

„A Klaus Tschira Alapítvány nemrég egy ritkán tárgyalt témakört vizsgáló tanulmánykötetet tett nyílt hozzáféréssel elérhetővé. A szerkesztőket és a szerzőket az foglalkoztatta elsősorban, mi mondható el napjaink különböző színtereken megnyilvánuló kormányzási tevékenységeinek tudástámogatásáról. Nézetük szerint a kormányzás (governance) kiterjesztett fogalmát „a kollektív cselekvések koordinációja” fedi le, messze túllépve a politikai-közigazgatási értelmezési tartományon. Ebből a kiindulópontból pedig olyan sajátosságok és jellegzetességek fakadnak, mint az érintett cselekvők lehetősége és képessége, hogy egymás viselkedésére a kölcsönös függés és összekapcsoltság tudatában gyakorolhassanak hatást (ezt fejezi ki...

Részletek

Hatástalan vizsgálatok, hatásos megoldások – az előzetes hatásvizsgálatról

„A jogalkotási eljárás kifejezetten időigényesnek tekinthető eleme az előzetes hatásvizsgálat. Ennek célja, hogy a szabályozási igény felmerülésének okát, a meglévő szabályozást, annak hibáit, valamint az új szabályozás várható hatásait bemutassa, azaz választ adjon arra a kérdésre, hogy a tervezett jogalkotás alkalmas-e a kitűzött cél elérésére. Azonban éppen időigényessége miatt a döntés-előkészítési folyamat ezen lépcsőjét gyakran elhagyja a jogalkotó. A kellő hatásvizsgálat hiánya könnyűszerrel nem kívánt gazdasági, társadalmi hatásokkal járó szabályozáshoz vezethet. A vizsgálat hiányában megalkotott rossz szabályozás indokolatlan méretű, adott esetben egymással...

Részletek

Közigazgatási jogi alaptanok. 2. kiadás

„E kötet 2019-es első kiadásának célja a korábbi Közigazgatási jog I-II tananyag helyébe lépő új, tananyagként is hasznosítható munka kiadása volt. Ennek keretében karakteresen próbáltuk szétválasztani az általános részbe tartozó egyes témaköröket oly módon, hogy a közigazgatási jog alapfogalmairól, a szervezeti és közszolgálati jogról, valamint a közigazgatási jog érvényesítését szolgáló eljárásokról külön tananyag készüljön. Ennek eredményeképp a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán a közigazgatási jog korábban általános rész alatt tárgyalt anyagának oktatása napjainkra már három pillérre épül; az elméleti alapokat adó Közigazgatás-elmélet...

Részletek
Page 1 of 27 1 2 27