közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelésének szabályairól

Szerző: 2012. november 1.No Comments

„1. A köziratokról,a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI . törvény és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, a Magyar Nemzeti Levéltár és a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter egyetértésével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) ezen utasítás mellékleteként kiadom.”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2012. (X. 31.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelésének szabályairól; Hivatalos Értesítő; 2012. évi 49. szám; 2012. október 31.; 8825-8897. oldalak (pdf)