közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Szerző: 2012. november 1.No Comments

„A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Iratkezelési Szabályzatát jelen utasítás mellékleteként adom ki…”

Forrás:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének 2/2012. (X. 31.) NAV utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról; Hivatalos Értesítő; 2012. évi 49. szám; 2012. október 31.; 8898-9058. oldalak (pdf)