Skip to main content
Internetjogszakirodalom

A polgári jogi felelősség digitális határai Európában

Szerző: 2012. november 26.No Comments

„Az értekezés alapjául szolgáló kutatásaim során a szerzői jog megsértésének egy viszonylag jól elkülöníthető esetkörével foglalkoztam, az internetes fájlmegosztó rendszerek használata során jelentkező jogsértésekkel, továbbá az ezekhez kapcsolódó polgári jogi felelősséggel.

A fájlmegosztás olyan folyamat, amelyben a felhasználók (userek) a saját gépük merevlemezén található tartalmakat elérhetővé teszik, és egyúttal mások által elérhetővé tett tartalmakhoz férnek hozzá. Kezdetekben a fájlmegosztás folyamata jellemzően egyirányú volt, a kiszolgáló-felhasználó (szerver-kliens) hierarchikus kapcsolatára épült, amelyben az egyik elem szolgáltatta a tartalmat, a másik pedig elérhette azt. A fájlmegosztás egyik (és a jelenleg elterjedt megoldások közül legmodernebb), de nem egyetlen módja az ún. peer to peer (P2P), amely egy, a korábbi fájlmegosztási struktúrát mellőző kapcsolati mód. A P2P olyan rendszer, amelyben a hálózat felhasználója kiszolgáló is egyben. A peer szó „egyenrangú” jelentése miatt a kifejezés mindenképpen találó, hiszen a hálózat egyenrangú felek spontán kommunikációjára épül.

A fájlmegosztás folyamata, annak többszörösen összetett jellege miatt – véleményem szerint – olyan kísérleti térnek felel meg, amelyben a polgári jogi felelősség digitális környezetben történő alkalmazásának határai jól vizsgálhatóak. Egyrészt azért, mert Európa több országában is felhívják e jogsértések esetében a polgári jogi felelősség szabályait, ezzel azt és annak dogmatikai elemeit olyan új környezetbe helyezik, ahol alkalmazhatóságának határai merülnek fel. Másrészt kifejezetten Magyarországra tekintve elmondható, hogy a polgári jogi felelősség klasszikus szabályait még nem alkalmazták ilyen esetekre, így az értekezés ennek későbbi lehetőségét a tudomány szemüvegén keresztül vizsgálhatja. Míg az Egyesült Királyságban vagy Németországban több ezer felhasználóhoz intéznek a jogkezelő szervezetek vagyoni követelést is megjelölő felszólításokat, addig Magyarországon hasonló esetekről egyelőre nem lehet hallani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben ne kerülhetne sor tisztán polgári jogi igényérvényesítésre. Ennélfogva egy, a polgári jogi felelősség vonatkozó, európai irányvonalaiból kiinduló, annak közös elemeit (témaspecifikus) vizsgálat alá helyező kutatás nem csak a jogösszehasonlítás érdekessége miatt indokolt, hanem a hazai, egyelőre teljesen hipotetikus (így pedig nyitott) kérdésekre adható, megalapozott jövőbeni jogi válaszok megtalálása miatt is…”

Forrás:
A polgári jogi felelősség digitális határai Európában : A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogi jogsértések felelősségtani vonatkozásai; Kőhidi Ákos; Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; 2012. november 13. (pdf)