Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat a helyi önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról

Szerző: 2012. december 5.december 9th, 2012No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az állam a 2012. évben támogatást nyújt valamennyi 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat és a helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak adósságállományából eredő, 2012. december 12-én fennálló tartozásállománya és annak 2012. december 28-án fennálló járulékai teljes megszüntetése céljából történő törlesztésére, illetve előtörlesztésére;

2. egyetért azzal, hogy az állam a 2013. év első félévében – folyamatosan – vállalja át az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok adósságállományából eredő tartozásállományt és annak járulékait, az önkormányzatok bevételi képességét figyelembe vevő differenciált, 40–70%-ig terjedő mértékben;

3. úgy dönt, hogy az 1. és 2. pont szerinti adósságállomány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény) 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltaknak megfelelő kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában;…”

Forrás:
A Kormány 1540/2012. (XII. 4.) Korm. határozata a helyi önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról; Magyar Közlöny; 2012. évi 161. szám; 2012. december 4.; 27140-27141. oldalak (pdf)