közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2012. december 21.No Comments

„…9. felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy végezze el a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat felülvizsgálatát, és annak eredményétől függően, szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat módosításáról, vagy hatályon kívül helyezéséről, illetve megújításáról, valamint gondoskodjék a Nemzeti Reformprogram 32–38. intézkedéseiben felsorolt K+F+I-t érintő stratégiák összehangolásáról,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
az emberi erőforrások minisztere,
az érintett miniszterek és az MTA elnökének bevonásával
Határidő: 2013. október 31.

10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködésben készítsen középtávú szakpolitikai stratégiát a közigazgatás 2014. utáni fejlesztésére Magyarországon;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter,
az érintett miniszterek bevonásával
Határidő: 2013. október 31.

11. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsen
a) hosszú távú koncepciót a fővárosi és megyei kormányhivatalba integrálható szervek körének meghatározása tárgyában,
b) hosszú távú koncepciót a szakmai irányítás és a területi közigazgatás szervezetrendszerét irányító központi hivatalok rendszerének működése, szervezeti kereteinek felülvizsgálata tárgyában; Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2013. október 31.

12. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a köznevelésről szóló stratégiát, a felsőoktatásról szóló stratégiát, valamint a tudománypolitikai stratégiát, a kulturális stratégiát, a komplex telepprogramokhoz kapcsolódó lakhatási stratégiát, az egészségügy fejlesztési stratégiáját, a társadalmi párbeszéd stratégiáját, a civil stratégiát, valamint a nemzetiségpolitikai stratégiát;
Felelős: emberi erőforrások minisztere,
az érintett miniszterek és a tudománypolitikai stratégia tekintetében az MTA elnökének bevonásával
Határidő: 2013. október 31…”

Forrás:
A Kormány 1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozata a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2012. évi 175.szám; 2012. december 20.; 29713-29715. oldalak (pdf)