Skip to main content
közigazgatási informatika

Változik a Cégtörvény közigazgatási szervekre vonatkozó szakasza – jelentős könnyítés a cégeknek

Szerző: 2013. január 10.No Comments

„2013. február 1-től a közigazgatási szervek a hatósági eljárások során a cégeket nem kötelezhetik a céges iratok benyújtására.

Bővebben:
A 2012. évi LXXXV. törvény alapján, 2013. február 1-től a közigazgatási szervek a hatósági eljárások során a cégeket nem kötelezhetik a céges iratok benyújtására. A jogszabály által érintett szerveknek a cégszolgálattól hiteles, naprakész kiadmányok letöltésére van lehetősége a gov.e-cegjegyzek.hu honlapról. A 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) 15. §-ának (3) bekezdésében meghatározott céginformációk köre a közigazgatási szervek számára ingyenes, azonban az igénybevételhez chip kártyás azonosítás szükséges. A Cégtörvényben biztosított ingyenesség kizárólag a cégjegyzék adatokhoz való hozzáférést fedi le, egyéb értéknövelt szolgáltatást (pl. cégfigyelés, különböző szempontok szerint leválogatott adatok, közvetlen gépi kapcsolat kialakítása, stb.) nem.

Részlet a jogszabályból:
2012. évi LXXXV. törvény 21. §
„Ha a közigazgatási szerv előtti, kérelemre induló hatósági eljárásban a kérelem elbírálásához annak hatóság általi megismerése szükséges, a közigazgatási hatóság a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint, a céginformációs szolgálaton keresztül, elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be a cég – közokirati vagy nem közokirati formában rendelkezésre bocsátott – cégkivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, ha az a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban benyújtásra került és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza. A közigazgatási szerv hatósági eljárásában a céget ezen iratok csatolására nem kötelezheti. [..]”

Forrás:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat technikai szolgáltatója a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt.; E-mail: info@e-szigno.hu;
 Telefon: (36-1) 505-4444; 
www.e-szigno.hu; 2013. január 10.