Találat: céginformáció

Változás lesz az ingyenes céginformáció hozzáférhetőségének feltételeiben

„...45. § A módosító javaslat újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt, amely azt a célt szolgálja, hogy a céginformációt kérő megbizonyosodhasson arról, hogy a cég létezik, továbbá, hogy megismerhesse e cég legfontosabb adatait. A gyakorlati tapasztalatok szerint az ingyenes céginformációt biztosító állami szolgáltatást nem a szabályozási célnak megfelelően veszik igénybe, ezért a javaslat az ingyenes céginformáció biztosítása körében számos módosítást tartalmaz. Az ingyenes céginformáció a jövőben nem úgynevezett tárolt cégkivonat megismerését jelenti, hanem online, valósidejű céginformáció biztosítására kerül...

Részletek

Új uniós javaslat a vállalkozások összeolvadását, szétválását és belső piacon belüli mozgását elősegítő társasági jogi szabályozásra

„A mai napon a Bizottság új társasági jogi szabályokra tett javaslatot, melyek a vállalkozások összeolvadását, szétválását és belső piacon belüli mozgását kívánják elősegíteni. Az új szabályokba beépített biztosítékok egyúttal a munkavállalók jogainak megfelelő védelmét és azt is garantálják, hogy a módosításokat ne lehessen kihasználni adócsalás vagy adóelkerülés céljára. Az új szabályok a vállalkozásalapítási eljárás és a vállalkozások működtetésének digitalizálásával ösztönzik majd a vállalkozások növekedését. Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A virágzó uniós egységes piacon a vállalkozások szabadon növekedhetnek és helyezhetik át...

Részletek

15 éves az eGov Kft. – 15 év az e-közigazgatás szolgálatában

„2002. június 17. - A kezdetek Kleinheincz Gábor két alapítótársával együtt megalapítja az eGov Tanácsadó Kft. előtársaságát. Az alapítók lelkesedése, informatikai, közigazgatási és jogi szakismerete és tapasztalata biztosítja a hátteret a magyar elektronikus közigazgatás megvalósításához nyújtott szolgáltatásokhoz. 2002-2008 - Stabil fejlődés A mikrovállalkozás indítását követően a cég éves árbevétele, létszáma és az egyes megbízásokkal felvállalt szakmai feladatok volumene folyamatosan – átlagosan évente 10%-kal – nő. 2008-2010 - Elektronikus ügyviteli megoldások 2008-ban az eGov piacra dobja saját fejlesztésű, cég- és változásbejegyzési kérelmek készítéséhez...

Részletek

Az igazságügyi miniszter 22/2016. (XI. 15.) IM rendelete a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Forrás: Az igazságügyi miniszter 22/2016. (XI. 15.) IM rendelete a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 176. szám; 2016. november 15.; 76569-76570. oldalak (pdf)

Részletek

Mától személynevekre is lehet keresni a hivatalos cégadatokban

„Hétfőtől személynevekre is lehet keresni a hivatalos cégadatokban – írta közleményében a közhiteles céginformációs szolgáltatás informatikai hátterét biztosító Microsec Zrt. Egy tavaszi jogszabály-módosítás eredményeként vasárnap éjféltől személynevekre is lehet keresni az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online céginformációs szolgáltatásában – közölte a rendszer hátterét biztosító Microsec Zrt. Egy egyszerű kereséssel bárkiről megtudható, hogy saját nevén hány cégben visel tisztséget, illetve hány vállalkozásban rendelkezik tulajdonrésszel. A módosítás előtt ha az adatkérő nem tudta törvényes jogcímmel alátámasztani kérelmét, csak az...

Részletek

Elektronikus közokiratként is lekérdezhető a cégkivonat

„Elektronikus közokiratként is lekérdezhető a cégkivonat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium online céginformációs rendszeréből, így ezért nem kell már cégbíróságra menni – közölte a szolgáltatás informatikai hátterét biztosító Microsec Zrt. A fejlesztés akár ötödével is csökkentheti a cégkivonatok beszerzési költségét – mondta Hegedüs Márton, a Microsec Zrt. üzletági igazgatója. Tájékoztatása szerint a cégkivonat, cégmásolat és cégbizonyítvány kiadmányok rendelkeznek a Céginformációs Szolgálat minősített tanúsítványon alapuló, fokozott biztonságú elektronikus aláírásával és időbélyegzőjével, így elektronikus közokiratnak minősülnek. Az online céginformációs rendszerből két kattintással hozzáférhető cégkivonat...

Részletek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – Jogszabálytervezet

„Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter ..…/2013. (….) KIM rendelete a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról. Könnyebb eligazodás, egyszerűbb keresés a cégek beszámolói között A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításával egyértelműen megállapíthatóvá válnak...

Részletek

Változik a Cégtörvény közigazgatási szervekre vonatkozó szakasza – jelentős könnyítés a cégeknek

„2013. február 1-től a közigazgatási szervek a hatósági eljárások során a cégeket nem kötelezhetik a céges iratok benyújtására. Bővebben:
A 2012. évi LXXXV. törvény alapján, 2013. február 1-től a közigazgatási szervek a hatósági eljárások során a cégeket nem kötelezhetik a céges iratok benyújtására. A jogszabály által érintett szerveknek a cégszolgálattól hiteles, naprakész kiadmányok letöltésére van lehetősége a gov.e-cegjegyzek.hu honlapról. A 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) 15. §-ának (3) bekezdésében meghatározott céginformációk köre a közigazgatási szervek számára ingyenes, azonban az igénybevételhez chip kártyás azonosítás...

Részletek

Változhat a beszámolók ellenőrzése a céginformációs szolgálatnál

„Az elektronikusan letétbe helyezett számviteli beszámolók adattartalmát a céginformációs szolgálat elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével, eseti jelleggel megvizsgálná - egyebek mellett ezt tartalmazza a közigazgatási és igazságügyi miniszter rendelettervezete, amely a kormány honlapján jelent meg. Ha a céginformációs szolgálat azt állapítaná meg, hogy a beszámoló benyújtása nem volt jogszerű, erről - a beszámoló letétbe helyezésére előírt határidő elteltét követő 20 napon belül – értesítené adóhatóságot. A 2009-ben hozott rendeletet módosító tervezet másik szabálya azt írná elő, hogy a céginformációs szolgálat - a beérkezése...

Részletek