Skip to main content
közigazgatási informatika

Befejezéséhez közeledik két EKOP 1.A.1-es pályázat

Szerző: 2013. január 14.No Comments

„EKOP-1.A.1-08/A-2009-0003 „Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségének kiterjesztése, back office működés átalakítása”
és
EKOP-1.A.1-08/B-2009-0003 „Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához szükséges feltételek kialakítása”
projektek

Az EKOP 1.A.1 program eredményeként az ügyfelek számára bővült és korszerűbbé vált egyes, kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézésének lehetősége.
Létrehozásra került a Magyary Programban célként kitűzött non-stop (7/24) elérhető ún. Webes ügysegéd felület, amely az ügyfelek részére a konkrét ügye vonatkozásában szükséges, eljárást előkészítő információkat összegyűjti és teljeskörű tájékoztatást nyújt.

On-line ügyintézési rendszerrel érintett ügyek:

  • Személyazonosító igazolvány változatlan adattartalommal történő pótlásának elektronikus ügyintézése
  • Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás elektronikus bejelentése
  • Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása / ideiglenes kivonásból történő visszahelyezése / kivonás újbóli kérelmezése ideiglenes kivonás lejárta előtt az ügyfél kérelmére
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezése
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány valódiságának és érvényességének ellenőrzése
  • az ügyfél a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adataira vonatkozó tájékoztatást kérhet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. és 15. §-a alapján

A fenti egyes ügymenetek éles üzembe állítására az azokat megalapozó jogszabályi feltételek hatályba lépésével, előreláthatólag 2013 első hónapjaiban kerül sor (a jogszabályok elfogadása folyamatban van). Bankkártyás fizetés segítségével történő fizetési mód éles üzembe állítására az EFER VPOS fizetési szolgáltatáshoz történő csatlakozást követően kerül sor.

Az EKOP-1.A.1-08/A-2009-0003 „Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési lehetőségének kiterjesztése, back office működés átalakítása” elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 99.620.000 Ft.

Az EKOP-1.A.1-08/B-2009-0003 „Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez és kiállításához szükséges feltételek kialakítása” elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 237.750.000 Ft.

Kedvezményezett:
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
H-1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.
www.kekkh.gov.hu

Közreműködő szervezet:
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
H-1139 Budapest, Váci út 83. CenterPoint 2 Irodaház
www.magzrt.hu

Forrás:
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala