Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

Szerző: 2013. január 19.No Comments

„A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszterek véleményének kikérésével – a következő utasítást adom ki:

1.§ A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.
2.§ (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) a Megyei Kormányhivatalok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasítás;
b) a Budapest Főváros Kormányhivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2012. (X. 31.) KIM utasítás…”

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2013. évi 3. szám; 2013. január 18.; 363-563. oldalak (pdf)