Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

Új ÁSZ-jelentések: folyamatos az önkormányzatok ellenőrzése

Szerző: 2013. január 20.No Comments

„Folyamatosan ellenőrzi az önkormányzatok gazdálkodását, pénzügyi és vagyoni helyzetét az Állami Számvevőszék. Az úgynevezett sorozatellenőrzések keretében Kadarkút és Újszász városok ellenőrzése zárult le. Az ÁSZ megállapította, hogy az elmúlt években folyamatosan nőtt a két település adósságállománya, a városok pénzügyi egyensúlyi helyzete veszélyeztetett. A számvevők felhívták a figyelmet, hogy az önkormányzatok bevételei csak részben fedezik a kiadásokat, ezért az állami adósságrendezés után felül kell vizsgálni a feladatellátást.

Az ÁSZ 2012-ben is folytatta az önkormányzatok kiemelt ellenőrzését. A 2012 júniusában nyilvánosságra hozott második féléves ellenőrzési terv értelmében úgynevezett pilot-ellenőrzések indultak, amelyek célja a kiválasztott települések pénzügyi gazdálkodási helyzetének értékelése, valamint a likviditási helyzet megítélése. A helyszíni ellenőrzés 2012. július 9-én két kockázatértékeléssel kiválasztott városi önkormányzatnál – Kadarkút és Újszász – kezdődött meg.

Veszélyeztetett a két önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzete
Az ellenőrzések 2009. január 1. és 2012. június 30. közötti időszakra terjedtek ki. Az ÁSZ a pénzügyi helyzet értékelése mellett különös hangsúlyt helyezett a pénzügyi gazdálkodási folyamatok szabályosságát, megfelelőségét biztosító belső kontrollok kiépítettségének ellenőrzésére, továbbá a korábbi ÁSZ vizsgálatok megállapításainak az utóellenőrzésére.

A jelentésekből kiderül, hogy Kadarkút és Újszász városok pénzügyi egyensúlyi helyzete rövid is hosszú távon egyaránt veszélyeztetett. Az alacsony működési jövedelemtermelő képesség miatt a jelentős szállítói állomány és a pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek kifizethetősége mindkét város esetében kockázatos. Az ÁSZ megállapította, hogy 2010-ben és 2011-ben mindkét város költségvetési egyenlege negatív volt, az önkormányzatok likviditási és pénzügyi egyensúlyi helyzete kedvezőtlenül alakult az ellenőrzött időszakban.

Kadarkút és Újszász is eladósodott az elmúlt években

Kadarkút város esetében az ÁSZ ellenőrzése feltárta, hogy a működési kiadások mintegy 25%-a nem kötelező, hanem úgynevezett önként vállalt feladatokhoz kötődött. Az önkormányzat hosszú lejáratú pénzintézeti kötelezettségei 2009 és 2012 között több mint 65%-kal növekedtek, ezt elsősorban a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések önerejének biztosításához évente felvett hitelek okozták. A jelentés rámutat, hogy a kadarkúti önkormányzat nem azonosította be, nem mérte fel és nem is értékelte a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló pénzügyi kockázatokat.

Újszász város önkormányzatának pénzintézeti kötelezettségei 2009 elejétől 2012 közepére több mint ötszörösére, 90 millió forintról közel 500 millió forintra növekedtek. A hitelállomány emelkedésének okai elsősorban a fizetőképesség megőrzése, valamint a jellemzően uniós forrásból megvalósuló fejlesztések önerejének biztosítása voltak. A jelentés felhívja a figyelmet, hogy az újszászi önkormányzatnál nem alakítottak ki a kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásokat, módszereket, valamint nem határozták meg a pénzügyi egyensúly biztosítása és a fizetőképesség megőrzése érdekében hosszú távon elérni kívánt célokat.

A jelentések megállapításai alapján az ÁSZ javasolta a két város polgármesterének az önkormányzatok feladatstruktúrájának felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a kormányzati adósságrendezést követően a működési jövedelemtermelő képesség legyen összhangban a feladatellátással. A jegyzőknek az ÁSZ javasolta a belső kontrollok beépítését és szabályszerű működtetését. Ennek keretében a fizetőképességet, eladósodást, a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntések kockázatainak kezelését biztosító szabályzatok és szabályozások készítésére tett javaslatot a Számvevőszék.

Meg kell akadályozni az önkormányzati adósságállomány újratermelődését
Az Állami Számvevőszék 2011 tavaszától öt ütemben vizsgálta az önkormányzatok egy-egy csoportjának pénzügyi helyzetét. A megyei, a fővárosi, a megyei jogú városi – a középszinten működő – önkormányzatok helyzetelemzését a városi önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetének ellenőrzése követte. Az összegző jelentést 2012. április 17-én hozta nyilvánosságra az ÁSZ. Kiderült, hogy az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzete romlott 2007 és 2010 között, pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek a teljes önkormányzati körben közel 80%-kal növekedtek.

Orbán Viktor miniszterelnök 2012. október 27-én jelentette be, hogy az ötezernél kisebb lakosságú települések adósságát teljes mértékben, a nagyobb településekét pedig részben átvállalja az állam. Az Állami Számvevőszék 2012. november 6-án közölte: készen áll arra, hogy ellenőrzési tapasztalatai alapján támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek meg kívánják előzni, hogy az önkormányzatok körében jellemző eladósodottság újratermelődjön, hiszen ez közös érdek, kiemelt nemzetgazdasági ügy.

Domokos László ÁSZ elnök az MTI-nek adott évértékelő interjúban az önkormányzatok adósságrendezésével kapcsolatban elmondta: a számvevőszéki ellenőrzések megerősítették, hogy szükség van a beavatkozásra, hiszen a pénzügyi nehézségek, az eladósodottság már az egész önkormányzati rendszer működését veszélyeztetette. Az adósság átvállalása ugyanakkor olyan, mint a mesterséges lélegeztetés, adott esetben életet ment, de a beteget még nem gyógyítja meg – fűzte hozzá. „,,Hosszú távú terápiára van szükség, ami megakadályozza, hogy az adósságállomány újratermelődjön” – hangsúlyozta az interjúban az ÁSZ elnöke.

2013-ban is folytatódik az önkormányzatok ellenőrzése
Az Állami Számvevőszék 2013-ban is kiemelten fókuszál az önkormányzatokra. Az ÁSZ december végén hozta nyilvánosságra az első félévre vonatkozó ellenőrzési tervét. Ebben szerepel, hogy a sorozatellenőrzések keretében folytatódnak az önkormányzatok vagyoni, pénzügyi helyzetét, illetve belső kontrollrendszerét értékelő ellenőrzések.

A Kadarkút és Újszász városok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről készült jelentéseket a www.asz.hu oldalon érheti el. ”

Forrás:
Új ÁSZ-jelentések: folyamatos az önkormányzatok ellenőrzése; Állami Számvevőszék; 2013. január 18.