közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Akcióterv készül a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez való csatlakozás vállalásairól

Szerző: 2013. január 28.No Comments

„A kormányzati antikorrupciós program részeként a kormány 2012-ban döntött arról, hogy Magyarország csatlakozik a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez (Open Government Partnership) és ezzel számos további vállalást tesz a korrupció elleni küzdelemre, az átláthatóbban működő közigazgatás megvalósítására.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a civil szervezetek javaslatai alapján, a velük történt 2012. decemberi egyeztetés után elkészítette a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez (OGP) történő csatlakozás vállalásait tartalmazó Akciótervet.

Az előterjesztés tervezet, amely majd a társadalmi egyeztetést követően kerül a kormány elé. Nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy a közigazgatás átláthatóságának növelése elősegíti az adott ország gazdasági-társadalmi versenyképességének növekedését, illetve az állampolgárok közigazgatásba vetett bizalmának fokozását.

A Nyílt Kormányzati Együttműködéshez való csatlakozással a kormány elkötelezte magát e célok mellett, és elkészítette azt az akciótervet, amelyben további önkéntes vállalásokat fogalmaz meg és hajt végre a már eddig megtett antikorrupciós intézkedések mellett.

Magyarország nyílt kormányzással kapcsolatos vállalásai elsősorban a közigazgatási szervek integritásának növeléséhez kapcsolódnak, de részben érintik a közszolgáltatások javításának és a közösségi erőforrások hatékonyabb javításának területét is. Magyarország vállalásainak sajátossága, hogy nem különálló intézkedésként jelennek meg, hanem a korrupciómegelőzési programmal szerves egészet alkotnak, így a vállalások a kidolgozott programkeretbe beágyazottan, megfelelő anyagi és személyi feltételek biztosítása mellett hajthatóak végre.

Az Akcióterv elfogadása esetén Magyarország vállalja, hogy javítja a költségvetési adatok nyilvánosságát és a közbeszerzési adatok kereshetőségét, továbbá erősíti a köztulajdon hasznosítására és a közpénzek felhasználásával kötött szerződések nyilvánosságát.

Emellett integritásirányítási rendszert vezet be a közszférában, ezen belül is például megteremti a bejelentők védelmének intézményrendszerét, meghatározza az állami szervek érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartására vonatkozó szabályokat, biztosítja a kormány által megtárgyalandó előterjesztések, miniszteri rendeletek tervezetei korrupciós kockázatainak döntést megelőző elemzését, illetve a kormányzattól független hivatásrendi köztestületek által elfogadott hivatásetikai kódexeket készít a kormánytisztviselői és a rendvédelmi állomány számára.

Magyarország emellett vállalná, hogy terjeszti a korrupció megelőzésével és az integritással kapcsolatos ismereteket, így például integritás, korrupciómegelőzés és etika témájú képzéseket biztosít az állami szervek tisztviselői számára, továbbá hiteles, átlátható, költséghatékony, az állampolgárok és a civil szervezetek bevonására építő, célcsoportonként differenciált tájékoztató kampányt indít a társadalom tagjai korrupciós jelenségekkel, és az azokkal szemben alkalmazható magatartásformákkal és ellenlépésekkel kapcsolatos ismereteinek és tudatosságának növelése érdekében.

A 2011-ben indult Nyílt Kormányzati Együttműködés nemzetközi kezdeményezés célja, hogy erősítse a résztvevő államok elkötelezettségét az átláthatóbb állami működés iránt. A Nyílt Kormányzás Nyilatkozatot 2011 szeptemberében elsők között nyolc ország írta alá (USA, Nagy-Britannia, Norvégia, Brazília, Mexikó, Indonézia, Dél-Afrikai Köztársaság, Fülöp-szigetek), s azóta további államok csatlakoztak hozzá. Az OGP előremutató kezdeményezésként megfelelő kereteket nyújt a nyilvánosság, a társadalmi részvétel és az átláthatóság további növelésének, ezért fontos Magyarország számára is a tagság.

Részletek a kormány korrupcióellenes intézkedéseiről: http://www.kormany.hu/hu/gyik/osszefoglalo-a-kormany-korrupcioellenes-intezkedeseirol

Forrás:
Akcióterv készül a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez való csatlakozás vállalásairól; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. január 23.
Open Government Partnership