Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Módosul az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akcióterve

Szerző: 2013. február 6.No Comments

„A Kormány
1. egyetért az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének olyan módosításával, amely alapján az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 2. sora szerinti konstrukció az e sor szerint módosításra, és
b) 3. és 4. sora szerinti konstrukció az akciótervbe felvételre
kerül,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse el az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. melléklet szerinti módosítását, és a módosított akciótervet tartalmazó előterjesztést terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

3. elfogadja a 2. melléklet szerint az ÁROP-1.2.11. azonosító számú, „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása (kiemelt projekt)” című projekt kiemelt projektként történő nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a projekt támogatási szerződését megkösse,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
4. visszavonja az Államreform Operatív Program akcióterveiben szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről szóló 1421/2012. (X. 4.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sorát…”

Forrás:
A Kormány 1046/2013. (II. 5.) Korm. határozata az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításával kapcsolatos feladatokról és kiemelt projekt nevesítéséről; Magyar Közlöny; 2013. évi 19. szám; 2013. február 5.; 1557-1559. oldalak (pdf)