Módosul az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akcióterve

„A Kormány
1. egyetért az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének olyan módosításával, amely alapján az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 2. sora szerinti konstrukció az e sor szerint módosításra, és
b) 3. és 4. sora szerinti konstrukció az akciótervbe felvételre
kerül,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse el az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. melléklet szerinti módosítását, és a módosított akciótervet tartalmazó előterjesztést terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

3. elfogadja a 2. melléklet szerint az ÁROP-1.2.11. azonosító számú, „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása (kiemelt projekt)” című projekt kiemelt projektként történő nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a projekt támogatási szerződését megkösse,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
4. visszavonja az Államreform Operatív Program akcióterveiben szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről szóló 1421/2012. (X. 4.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sorát…”

Forrás:
A Kormány 1046/2013. (II. 5.) Korm. határozata az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításával kapcsolatos feladatokról és kiemelt projekt nevesítéséről; Magyar Közlöny; 2013. évi 19. szám; 2013. február 5.; 1557-1559. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.