Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatási informatikaművelődés

Az Európai Bizottság üdvözli, hogy a tagállamok helyeslik a Nyílt Adatok tervezett uniós szabályozását

Szerző: 2013. április 11.április 17th, 2013No Comments

„Az Európai Bizottság üdvözli, hogy az Európai Unió Tanácsának Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) helyesli a Bizottság erőfeszítéseit, hogy Európában mindenütt megnyissák a közszektor adatait az újrahasznosítás előtt (lásd IP/11/1524: Európai digitális menetrend: a közigazgatási adatokban rejlő lehetőségek kiaknázása).

Amikor teljesen át lesznek vezetve a tagállamok jogszabályai közé a 2003-as „Irányelv a közszféra információinak további felhasználásáról” felülvizsgálátanak eredményei, akkor a közszektor minden általában elérhető információja (vagyis a nem személyes információ) újrahasznosítható lesz. Fejlesztők, programozók, vállalkozók és állampolgárok nulla vagy elhanyagolható költség mellett juthatnak hozzá a közszféra adataihoz további felhasználás céljából.

Neelie Kroes, az Európai Unió alelnöke, szerint: „A közszféra adatainak megnyitása azt jelenti, hogy üzleti lehetőségeket nyitunk, állásokat hozzunk létre és közösségeket építünk. Üdvözlöm, hogy a Tanács egyetért ezzel a kulturális változással.”

A javasolt új szabályokat az Európai Parlament fogja jóváhagyni.

Háttér
A közszféra információn a közszféra szervezetei által létrehozott, tárolt vagy gyűjtött adatokat értjük. A kutatási eredmények szerint ezeknek az adatoknak a szélesebb körű hozzáférhetősége évente több tíz milliárd euróval növelné a gazdasági tevékenységet.

Teljes megvalósításuk esetén a most javasolt új szabályok:

  • Valódi joggá teszik a közszféra információinak újrahasznosítását – ezt nem tartalmazza az eredeti 2003-as Irányelv.
  • Kiterjesztik az Irányelv hatókörét a könyvtárakra, múzeumokra és levéltárakra.
  • Megszabják, hogy a közszféra szervezetei legfeljebb az információ másolásának, a hozzáférés biztosításának és a terjesztésnek marginális költségét (határköltség) számíthatják fel. Kivételes esetben megmarad eshetőségnek a költségek teljes fedezete (kiegészítve egy ésszerű megtérüléssel).
  • Kötelezik a közszféra szervezeteit, hogy sokkal átláthatóbbak legyenek a költségek felszámításának szabályai.
  • Bátorítják, hogy az adatok nyílt, gépileg olvasható formátumban legyenek elérhetők.”

Forrás:
Commission welcomes Member States’ endorsement of EU Open Data rules; Európai Bizottság; IP/13/316, 2013. április 10.
Lásd még:
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK Irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról; Az Európai Unió Hivatalos Lapja; L 345/90, 2003. december 31.; 701-707. oldalak (pdf)
Európai digitális menetrend: a közigazgatási adatokban rejlő lehetőségek kiaknázása; Európai Bizottság; IP/11/1524, 2011. december 12.
Állandó Képviselők Bizottsága (Wikipédia)
Public Sector Information – Raw Data for New Services and Products; Digital Agenda
Határköltség (Wikipédia)