közigazgatási informatika

Új életre kel a Schengeni Információs Rendszer (SIS II)

Szerző: 2013. április 9.No Comments

„A mai napon megkezdi működését a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II), amelynek célja, hogy megkönnyítse a schengeni térségen belüli szabad mozgást és tovább növelje annak biztonságát. A SIS II lehetővé teszi, hogy a nemzeti határellenőrzési hatóságok, vám- és rendőri hatóságok könnyen cseréljenek információt a súlyos bűncselekmények elkövetésében esetleg érintett személyekről. A rendszer emellett magában foglal egy eltűnt személyekre, különösen eltűnt gyerekekre vonatkozó riasztási mechanizmust, valamint információkat tartalmaz bizonyos vélhetően lopott, eltulajdonított vagy elveszett vagyontárgyakról, például bankjegyekről, személy- és kisteherautókról, fegyverekről és személyazonossági dokumentumokról.

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Örömmel jelentem be, hogy a SIS II megkezdi működését. Tanácsi és parlamenti kollégáimmal együtt sikeresen lezártuk a projekt fejlesztési szakaszát. Elődömtől nehéz feladatot örököltem: e projekt újbóli beindítása korántsem volt könnyű, szilárd elkötelezettségemnek köszönhetően azonban leküzdöttük a főbb kihívásokat. Most továbbléphetünk a végrehajtás fázisába – ezt egy új ügynökség, az eu-LISA fogja felügyelni.”

Krum Garkov, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatója hozzátette: „Készen állunk rá, hogy átvegyük a SIS II operatív irányítását. Szorosan együttműködünk a Bizottsággal és a tagállamokkal, hogy biztosítsuk a rendszer irányításának zökkenőmentes átvételét: folyamatos (24/7) szolgáltatást nyújtunk a tagállamoknak és hozzájárulunk a biztonságosabb Európa megvalósítását célzó erőfeszítésekhez.”

A belső határellenőrzések eltörlésével a SIS II továbbra is alapvető szerepet játszik a személyek schengeni térségen belüli szabad mozgásának megkönnyítésében. A SIS II az 1995 óta működő Schengeni Információs Rendszer második generációja, amely kiterjesztett funkciókkal rendelkezik, lehetőség van például biometrikus adatok (ujjlenyomatok és fényképek) bevitelére, új riasztási típusokat tartalmaz (lopott légi járművekre, hajókra, konténerekre, fizetőeszközökre), vagy a különböző riasztások (például egy személyre és egy járműre vonatkozó riasztás) összekapcsolására. A SIS II emellett közvetlenül a letartóztatás, átadás, kiadatás céljából körözött személyekre vonatkozó riasztáshoz csatolva tartalmazza az európai elfogatóparancs (EEP) másolatát is, ami megkönnyíti és meggyorsítja az illetékes hatóságok számára a szükséges nyomon követés biztosítását.

A SIS II nagyfokú adatvédelmet biztosít. A rendszerhez csak a nemzeti határellenőrzési, rendőri, vám-, igazságügyi, vízum- és járműregisztrációs hatóságok rendelkeznek hozzáféréssel. Mindenkinek joga van a SIS II rendszerbe rá vonatkozóan bevitt adatokat megtekinteni, és kérheti az illetékes nemzeti hatóságtól a rá vonatkozó személyes információk javítását vagy törlését. Ugyancsak bárki eljárást indíthat valamely bíróság előtt a személyére vonatkozó figyelmeztető jelzés miatt, különösen az abban foglalt információk javítása, törlése vagy rendelkezésre bocsátása végett, illetve kártérítés céljából. A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos szorosan együttműködnek és biztosítják a SIS II összehangolt felügyeletét.

Háttér-információk
A SIS II korszerű IT-rendszer, három komponensből áll: egy központi rendszerből, a schengeni térség országainak nemzeti rendszereiből, valamint a központi és nemzeti rendszereket összekötő kommunikációs infrastruktúrából.

A Bizottság által 2002 óta a SIS II projektre elkülönített költségvetési kötelezettségvállalások teljes összege 2013 februárjában 167 784 606 eurót tett ki.

Az adatoknak a SIS I+ rendszerből a SIS II-be történő migrálása egy intenzíven felügyelt (egy hónapos) időszakot követően kerül lezárásra. Az egy hónap alatt a SIS I+ és a SIS II párhuzamosan létezik és összehangoltan működik majd.

2013. május 9-től az IT-ügynökség (eu-LISA) veszi át a központi rendszer napi szintű működtetésének feladatát.

Hasznos linkek
MEMO/13/309

Forrás:
Új életre kel a Schengeni Információs Rendszer (SIS II); Európai Bizottság; IP/13/309, 2013. április 9.