jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Világosabb és teljesebb jogi környezetet biztosít a közhiteles nyilvántartások új szabályozása

Szerző: 2013. április 12.No Comments

„A hatékonyabb hatósági ügyintézés, az ügyfélbarát és professzionális közigazgatás kialakítása érdekében a kormány felülvizsgálta a közhiteles hatósági nyilvántartások körének szabályozását, és 74 törvény és 21 kormányrendelet módosításának tervezetét készítette el. A jogszabály-módosítások elhatárolják egymástól a közigazgatási és hatósági eljárás szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) hatálya alá tartozó, hatósági ügynek minősülő hatósági nyilvántartás-vezetést a hatóság egyéb nyilvántartás-vezetéstől, úgy, hogy azok feltétlenül tartalmazzák a legfontosabb, az ügyfelek jogát, jogos érdekét érintő nyilvántartásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Eddig a Ket. „hatósági nyilvántartás” túl tág kategóriája miatt bármely nyilvántartás hatósági nyilvántartás lehetett, amelyet egy hatóság bármilyen szintű jogszabály alapján vezet, akár egy füzetben vagy egy Excel táblázatban. Jelenleg még sok esetben a vonatkozó jogszabály a nyilvántartás konkrét adattartalmát sem vagy nem teljeskörűen rögzíti, csak azt írja elő, hogy valamely hatóság egy adott körülményről nyilvántartást vezet.

2013. július 1-jétől a Ket. hatósági nyilvántartásokra vonatkozó szabályozása a közhiteles nyilvántartásokra szűkül le, így a hatóságok által kezelt egyéb nyilvántartások ezután nem minősülnek majd hatósági nyilvántartásnak.

A tervezett változtatások az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében segítik a teljesebb és világosabb jogszabályi környezet kialakítását. Emellett jelentősen csökkentik a hatóságok adminisztratív terheit azzal, hogy az eddig a Ket. hatálya alá tartozás szempontjából határesetnek tekinthető nyilvántartás-vezetésekkel kapcsolatban egyszerűbbé válik a hatály, és így az alkalmazandó szabályok körének megállapítása.

A módosítások 2013. július 1-én lépnének hatályba.

Az észrevételeket 2013. április 17-ig az andras.bujdoso@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.”

Forrás:
Világosabb és teljesebb jogi környezetet biztosít a közhiteles nyilvántartások új szabályozása; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. április 9.
A tervezet letöltése (pdf)