Skip to main content
közigazgatási informatika

Az építésügyi igazgatás új rendszere – a fejlesztők véleménye

Szerző: 2013. április 14.No Comments

Problémák az építésügyi igazgatás új rendszerében címmel közöltük a HVG.hu cikkét az építési engedélyezési eljárás új, most alakuló rendszerének kezdeti problémáiról. Most közreadjuk a rendszer fejlesztőinek véleményét:

„Az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) az ügyfelek és hivatalnokok által használt e-kormányzati szakrendszer, amely – leegyszerűsítve – az építési engedélyezési eljárás elektronikus intézését támogatja.

Az elektronikus ügyintézés a jogszabályok alapján ugyanakkor csak az eljáró hatóságok számára kötelezően előírt, az ügyfelek részére továbbra is lehetőség van az engedélyek papír alapon történő benyújtására.

Erőfeszítéseink eredményeként az ÉTDR működésének első negyedévében mintegy 3000 fő hatósági, és mintegy 6100 fő kérelmezői regisztráció történt a rendszerben. 2013. január és március között több mint 28 ezer úgynevezett „tárhelyet” hoztak létre a felhasználók – ez a szám nagyságrendileg megegyezik az indított ügyek számával, és a korábbi évek tapasztalata alapján az év folyamán indított eljárások számának időarányosan is megfelel. Az ÉTDR-ben indított eljáráshoz a felhasználók összesen 311 500 elektronikus dokumentumot – tervet, műszaki leírást, levelet, határozatot, stb. – töltöttek fel.

Az első negyedévben 5545 esetben indította el az építésügyi hatóság más szakhatóság megkeresését az ÉTDR-ben – ennyi esetben váltotta ki a korábbi, esetenként nehézkes kétszeri postázást az elektronikus rendszer.

A rendszer működését ugyanakkor az mutatja legjobban, hogy 2013. március végéig 13 999 esetben zárult az ÉTDR-ben indított eljárás határozattal vagy végzéssel.

Mint minden új rendszer bevezetésekor, ebben az esetben is kiemelten fontos feladatot jelent az érintettek – ügyfelek és hatóságok – folyamatos tájékoztatása, képzése. Az ÉTDR honlapján felhasználói kézikönyveket teszünk elérhetővé és ezeket frissítjük a tapasztalatok és a rendszert jobbá tevő javítások figyelembevételével. Az engedélyezési dokumentáció elkészítésében közreműködő tervezőknek oktatásokat szerveztünk és a szakmai kamarák közreműködésével most is tartunk tájékoztató előadásokat a számukra szükséges ismeretekről. Szakmai lapokban, kiadványokban és az elektronikus médiában is írásokat, anyagokat jelentetünk meg, melyek elősegítik az ÉTDR megismerését. Munkaidőben telefonos illetve emailen is elérhető helpdesk szolgáltatást működtetünk, a hatóságok kérdéseire készített válaszainkban javaslatokat, megoldási lehetőségeket adunk a létező problémák kezelésére. Mindeközben folyamatosan dolgozunk a rendszer jobbá tételén, a felhasználóbarát működés feltételein és a hatóságok terheinek csökkentésén.”

Forrás:
VÁTI