Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat a 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről

Szerző: 2013. április 22.No Comments

„A Kormány megerősíti korábbi döntését arról, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználását központi koordinációval működő decentralizált intézményrendszernek kell támogatnia, amelyben hatékony központi koordináció mellett érvényesül az ágazati szakpolitikákért felelős tárcák tervező és irányító szerepe, és ennek érdekében

1. döntött arról, hogy a 2014–2020 közötti operatív programok irányító hatósági funkcióit a jelenleg működő, a 2007–2013 közötti operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatóságoknak kell ellátniuk, oly módon, hogy az irányító hatóságok 2014. január 1. napjával az ágazati szakpolitikákért felelős miniszterek irányítása alá kerülnek, ezért felkéri az érintett minisztereket, hogy az ennek előkészítéséhez szükséges lépéseket tegyék meg;

2. felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálják a 2014–2020 közötti operatív programok irányító hatóságainak kialakításával, illetve az ágazati szakpolitikáért felelős tárcákhoz történő áthelyezésével összefüggő feladatok végrehajtását, ennek keretében készítsenek a konkrét lépéseket azonosító részletes ütemtervet és az azok egységes végrehajtását biztosító módszertani útmutatót az érintett miniszterek számára, és azt terjesszék a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé;

3. döntött arról, hogy a 2014–2020 közötti programok lebonyolítását támogató intézményrendszer központi koordinációs funkcióit a jelenleg működő intézményrendszer bázisán, a Miniszterelnökség irányítása alá helyezve kell biztosítani, és felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az ehhez szükséges lépéseket tegye meg;

4. felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a 3. pont végrehajtását követően haladéktalanul kezdje meg a 2014–2020-as időszakra vonatkozó egységes eljárásrendek és működési szabályok kidolgozását,
a) és azok irányelveit terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé;

b) az eljárásrendeket terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé;

5. felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával vizsgálja meg a 2014–2020 közötti programok lebonyolítását támogató intézményrendszer EU-s forrásokból történő finanszírozásának lehetőségeit, különös tekintettel az új intézményrendszernek a 2013. december 31-ig terjedő időszakban történő finanszírozására, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot;

6. felkéri a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy készítsenek előterjesztést a 2014–2020 közötti programok lebonyolítását támogató intézményrendszer még nyitott, aktuális kérdéseiről, különös tekintettel a közreműködői szervezetrendszer struktúrájára…”

Forrás:
A Kormány 1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről; Magyar Közlöny; 2013. évi 66.szám, 2013. április 18.; 49847. oldal (pdf)