Skip to main content
közigazgatás: magyar

Magyarország csatlakozott egy az átláthatóbb állami működést segítő kezdeményezéshez

Szerző: 2013. április 27.No Comments

„A budapesti brit nagykövetségnek az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelték: Francis Maude brit politikus, aki a kezdeményezés londoni ülését elnökölte, üdvözölte Magyarországot az OGP tagjai között.

Magyarország csatlakozott a 2011-ben indított Nyílt Kormányzati Együttműködés (OGP) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy erősítse a résztvevő országok elkötelezettségét az átláthatóbb állami működés mellett.

Az MTI érdeklődésére a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) kifejtette: a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a közigazgatás átláthatóságának javítása segíti a versenyképesség növekedését és fokozza az állampolgárok közigazgatásba vetett bizalmát.

Ezért 2011-ben nyolc ország – az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Norvégia, Brazília, Mexikó, Indonézia, Dél-Afrika és a Fülöp-szigetek – nyilatkozatot írt alá, amelyben rögzítették: céljuk a nyilvánosság, a társadalmi részvétel és az átláthatóság növelése az állami működésben. A kezdeményezéshez azóta több ország, idén Magyarország is csatlakozott.

Kiemelték: a kormány megalakulása óta az elmúlt 20 év legintenzívebb korrupcióellenes intézkedéssorozata folyik Magyarországon. Ennek részeként a kormány tavaly döntött arról, hogy Magyarország csatlakozik az OGP-hez és akciótervben rögzítette az ehhez szükséges vállalásait.

Az akcióterv elfogadásával Magyarország tovább erősíti elkötelezettségét a nyílt kormányzás mellett – mutattak rá. Hozzátették: az alaptörvény is kimondja, hogy az országban a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvének kell érvényesülnie, és mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

Mint fogalmaztak, az akcióterv értelmében a kormány vállalja a költségvetési adatok nyilvánosságának növelését, közérthetőségének javítását. Így a jövőben a központi költségvetés és módosításainak tervezete, valamint a végrehajtott költségvetés adatai számszerű és grafikus módon is megismerhetők lesznek.

Hangsúlyozták, fontos cél az is, hogy a közbeszerzési adatok kereshetősége javuljon, azaz a közbeszerezési eljárásokkal kapcsolatos dokumentumok, adatok kereshetők, lekérdezhetők, könnyen azonosíthatók legyenek, ezáltal segítve a nyilvánosság biztosítását.

Fontos vállalás, hogy a köztulajdon hasznosítására és a közpénzek felhasználására kötött szerződések nyilvánossága erősödjön, így az ellenőrzések kiterjednek majd a közzétételi kötelezettségekre is – magyarázták.

A kormány áttekinti a közbeszerzési törvényt, valamint a nemzeti és közösségi költségvetés pénzügyi támogatások szabályrendszere alkalmazásának tapasztalatait a korrupciós kockázatok szempontjából.

Emellett az önkormányzati döntések átláthatóságát erősítve, főszabály szerint nyílt üléseket kell tartani önkormányzati vagyonhasznosítási és beszerzési ügyekben, valamint az előterjesztéseket a testületi ülésre szóló meghívó kiküldésével egyidejűleg a honlapon is közzé kell tenni.

Kitértek arra is, hogy az akcióterv tartalmazza a korrupció megelőzésével kapcsolatos ismeretek terjesztését az állami szervek tisztviselőinek indított képzések, az iskolai tankönyvek tartalmának felülvizsgálata és a társadalmi célú tájékoztatási kampányok révén.

A kormány az akciótervhez kapcsolódóan olyan szabályokat alkotott, amelyek értelmében az államigazgatási szerveknél minden évben december 31-ig fel kell mérni a korrupciós kockázatokat, és ez alapján éves korrupciómegelőzési intézkedési tervet kell készíteni – közölték.

Továbbá olyan tanácsadót kell kijelölni az egyes szerveknél, akinek feladata, hogy közreműködjön a korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló jelentés elkészítésében.”

Forrás:
Magyarország csatlakozott egy az átláthatóbb állami működést segítő kezdeményezéshez; Híradó.hu/MTI; 2013. április 25.
1080/2013. (II.25.) Korm. határozat Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében teendő vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról (pdf)