Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Szerző: 2013. április 27.No Comments

„A nemzet érdekében kiemelten fontos – napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt – a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága.

Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme. Mindezekre figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:…”

Forrás:
2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 69. szám, 2013. április 25.; 50241-50255. oldalak (pdf)