jogközigazgatás: magyarmédiaművelődés

A hét vitája: az Infotörvény (CXII.) módosítása – A Magyar Lapkiadók Egyesületének közleménye

Szerző: 2013. május 6.No Comments

„ Budapest, 2013. április 30., kedd (OS) – Állásfoglalás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosításáról

A Magyar Lapkiadók Egyesülete súlyos aggályát fejezi ki, hogy az Országgyűlés elfogadta – kivételes és sürgős tárgyalással (!) – az egyéni képviselői indítványként benyújtott, a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog jelentős korlátozását biztosító T/10904. számú törvényjavaslatot.

A vasárnap benyújtott – kivételes és sürgős eljárásban elfogadott – törvénymódosítást semmilyen társadalmi vagy szakmai egyeztetés nem előzte meg, álláspontunk szerint a javaslat parlamenti „megvitatása” is formális volt.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete véleménye szerint az elfogadott módosítás 1. paragrafusa, amely bármilyen, külön törvényben szabályozott tájékoztatási eljárás esetén lehetőséget biztosít arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) garanciális rendelkezéseinek hatálya alól kivonja az adatigénylést, (azaz megszünteti a bírósághoz fordulás lehetőségét), figyelemmel a törvénymódosítás azon rendelkezéseire, amelyek lehetővé teszik, hogy a közérdekű adatok kezelője jogszabály erejénél fogva hagyja figyelmen kívül az adatigénylést, súlyosan sérti az információszabadságot, mint alkotmányos alapjogot.

A most elfogadott Infotv. módosítás sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében elismert, a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésében elismert jogorvoslathoz való jog érvényesülését is, ami az adatigénylés megtagadása biztosítja a bírósági jogorvoslat.

Álláspontunk szerint a közérdekű adatok megismerésének ilyen fokú korlátozása sérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 10. paragrafusát is. Azzal, hogy a sajtó képviselői nem juthatnak korlátozás nélkül a közérdekű adatokhoz, sérül a közönség megfelelő tájékoztatáshoz való joga.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete ezért tisztelettel kéri Áder János Elnök Urat, hogy a törvény módosítását ne írja alá, azt megfontolás végett küldje vissza az Országgyűlésnek.

Kiadó: Magyar Lapkiadók Egyesülete”

Forrás:
A Magyar Lapkiadók Egyesületének közleménye (1. rész); MTI OS; 2013. április 30.
A Magyar Lapkiadók Egyesületének közleménye (2. rész); MTI OS; 2013. április 30.