jogtörvények, határozatok

Előterjesztés: 2013. évi … törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról

Szerző: 2013. május 20.No Comments

„Összehangolják az árva művek felhasználására vonatkozó hazai és uniós szabályozást

Az előterjesztés az egyes szellemi tulajdon tárgyú törvények között módosítja a szerzői jogról szóló törvényt, melynek célja az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése, azaz az irányelv rendelkezéseivel összeegyeztethető hazai szabályozás megalkotása. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, melynek tartalma módosulhat, ezért az ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Az átültetendő irányelv az olyan szerzői jogi védelem alatt álló alkotások (művek és hangfelvételek) felhasználásának szabályait rendezi, amelyek jogosultja – a felkutatására tett gondos kutatás ellenére – ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik (árva művek). Az irányelv által teremtett szabályozás egységesíti és megkönnyíti az egyes közfeladatokat ellátó intézmények gyűjteményeibe tartozó árva művek digitalizálását és hozzáférhetővé tételét, és az árva művek jogi helyzetének kölcsönös elismerése által lehetővé teszi azok jogszerű, határon átnyúló felhasználását.

Az új szabályok bevezetésével a törvényben meghatározott intézményi kör és a közszolgálati médiaszolgáltató rádió- vagy televízió-szervezet – a gondos jogosultkutatás elvégzését és a kutatás eredményének a saját és az európai nyilvántartásban való rögzítését követően – hatósági engedély megszerzése nélkül felhasználhatja az állománya részét képező árva műveket. A kedvezményezetti körön kívüli felhasználók, illetve az irányelv hatályán kívüli felhasználási módok és műtípusok tekintetében továbbra is szükséges lesz a hatósági engedély megszerzése.

Az előterjesztés egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények – a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló, és a formatervezési minták oltalmáról szóló törvényt is módosítja. A javaslat – a törvényeket érintő technikai és kodifikációs jellegű kiigazításokon túl – meghosszabbítja a szabadalmazási eljárásban az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidőt és megteremti ugyanennek a dokumentumnak a gyorsított (két hónapos határidővel történő) elkészítésének lehetőségét.

Az tervezet továbbá a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényt, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény, és a hagyatéki eljárásról szóló törvény kisebb kiigazítását is tartalmazza…”

Forrás:
Előterjesztés: 2013. évi … törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. május 10. (pdf)