közigazgatási informatika

Kormányhatározat a központosított közbeszerzési portál fejlesztéséről

Szerző: 2013. május 26.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a központosított közbeszerzési rendszerhez kapcsolódó, jelenleg a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett portál (a továbbiakban: portál) fejlesztése szükséges, mivel csak így biztosítható, hogy a központosított közbeszerzési rendszerbe tartozó, illetve az ahhoz önként csatlakozott ajánlatkérők beszerzési igényei a központosított közbeszerzési rendszerből minél egyszerűbb és gyorsabb módon, a lehető legrövidebb időn belül és a lehető legkevesebb adminisztrációval valósuljanak meg;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat Zrt. útján gondoskodjon a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett portál fejlesztéséről oly módon, hogy a fejlesztésekkel átalakított portálnak legkésőbb 2013. szeptember 1-jéig működésbe kell lépnie.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1277/2013. (V. 24.) Korm. határozata a központosított közbeszerzési portál fejlesztéséről; Magyar Közlöny; 2013. évi 80. szám, 2013. május 24.; 51463. oldal (pdf)