Skip to main content

Találat: közbeszerzés

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. január 7-január 11.

Ajánlati/Részvételi felhívás Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/4 Közzététel dátuma: 2019.01.07. Ajánlatkérő: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.06. Elnevezés: GDPR Komp. tan. tevékenység A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EU 2016/679 számú rendeletnek („GDPR”) történő megfelelés megvalósítása a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél a nemzeti jogok, az ágazati jogszabályok rendelkezéseivel történő teljes harmonizációban, komplex eljárásrend kialakítása, és dokumentálása, gyakorlati kivitelezése, munkatársak felkészítése által Lásd bővebben...

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. november 19-november 23.

Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.] Ajánlati/Részvételi felhívás Hálózati eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/222 Közzététel dátuma: 2018.11.19. Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Ajánlatkérő napi feladatellátásához szükséges hálózati eszközök beszerzése keretszerződés alapján. Lásd bővebben FFRI rendszer fejlesztési feladatai – 2019 Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/224 Közzététel dátuma: 2018.11.21. Ajánlatkérő: Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vállalkozási keret megállapodás a Magyar Gáz Tranzit Zrt. által üzemeltetett földgázszállító vezetékhez kapcsolódó FFRI rendszer fejlesztési feladatainak ellátására a közbeszerzési dokumentum műszaki tartalmának megfelelően...

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. november 12-november 16.

Tájékoztató az eljárás eredményéről 2018. III. negyedévi verseny újranyitás eredménye - Keretmegállapodás megkötése a GINOP-3.4.2VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében optikai hálózatok bővítéséhez szükséges kivitelezési munkák megrendelésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/217 Közzététel dátuma: 2018.11.12. Ajánlatkérő: MVM NET Zrt. Nyertes ajánlattevő: TELVILL Kft. GINOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001 támogatás terhére, intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése érdekében optikai hálózatok kivitelezési munkáinak ellátása keretmegállapodás alapján, Észak Magyarországi Régió (ÉMO) 1. teljesítési csoportjában. A megkötésre kerülő keretmegállapodás teljesítése során az egyedi vállalkozási szerződés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek a keretmegállapodásos eljárás jelen 2....

Részletek

Elektronikus hadviselési rendszert vásárolt a honvédség

„A hirdetmény közzétételével indult tárgyalásos közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben (TED). A becsült ellenérték nettó 3 milliárd 628 millió forint volt, így a honvédség félmilliárddal olcsóbbért jutott az elektronikus hadviselési rendszerhez, amelyet a Rohde & Schwarz Hungária Szolgáltató Kft. szállíthat.” Forrás: Elektronikus hadviselési rendszert vásárolt a honvédség; Németh Géza; Napi.hu; 2018. november 16. Magyarország-Budapest: Elektronikus hadviselési rendszerek és ellentevékenységek 2018/S 220-504726; TED Tenders Electronic Daily; 2018. november 15.

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. november 5-november 10.

Ajánlati/Részvételi felhívás Kormányhivatalok digitalizációs képességeinek jav. Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/211 Közzététel dátuma: 2018.11.05. Ajánlatkérő: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.12.10. Ajánlatkérő (a továbbiakban rövidítve: AK) saját és 19 másik kormányhivatal képviseletében eljárva, 1795 db lapolvasó eszköz (A/3-as asztali síkágyas dokumentumszkenner lapadagolóval) beszerzését valósítja meg adásvételi szerződés keretében... a kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1542/2016. (X. 13.) Korm. határozat végrehajtása érdekében. Lásd bővebben Ajánlati felhívás - Számítástechnikai eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/211 Közzététel dátuma: 2018.11.05. Ajánlatkérő: Neumann János...

Részletek

Digitális Jólét Program – Nemzeti Adatpolitika (közbeszerzés)

„ Digitális Jólét Program - Nemzeti Adatpolitika Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/209 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás Közzététel dátuma: 2018.10.30. Iktatószám: 19410/2018 CPV Kód: 80590000-6 Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyertes ajánlattevő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A nemzeti adatpolitika megalkotásához és adatvagyon-gazdálkodáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, digitális alkalmazások, kataszterek, felmérések, hatásvizsgálati számítások, nemzetközi összehasonlítások készítése a...

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. szeptember 17-szeptember 21.

Ajánlati/Részvételi felhívás Szakmai kutatások az MTÜ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/180 Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel dátuma: 2018.09.18. Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.15. Vállalkozási keretszerződés a „Magyarország, mint turisztikai márka népszerűsítését célzó kampány hatékonyságának növelését támogató szakmai kutatások” tárgyban európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-00001) forrásból Érték áfa nélkül: 323.688.666,- Ft Lásd bővebben ELEMZŐ SZOFTVEREK/ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 29 RÉSZBEN Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/181 Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel dátuma: 2018.09.19. Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.16. Lásd bővebben Vezetékes adathálózati szolgáltatások Közbeszerzési...

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. szeptember 3-szeptember 7.

Ajánlati/Részvételi felhívás 0-24 műszaki call center szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/170 Közzététel dátuma: 2018.09.04. Ajánlatkérő: IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.08. Megbízási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladatai a következők: Ajánlatkérő magas színvonalú, ügyfélközpontú műszaki tárgyú telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtását kéri az alábbiak szerint. Az ügyfélszolgálati diszpécserek elsődleges feladata az Ajánlatkérő ügyfelei (a jelen kiírás időpontjában a FŐTÁV Zrt. és Kiserőmű Kft.) telefonos ügyfélszolgálatára beérkező, műszaki jellegű megkeresések kezelése, a fogyasztók vonatkozó jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő...

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. augusztus 13-augusztus 17.

Ajánlati/Részvételi felhívás UPS berendezések karbantartása, javítása, bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155 Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel dátuma: 2018.08.13. Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.10. Keretmegállapodás AEG és egyéb UPS berendezések, karbantartására, javítására, bővítésére a Kincstár épületeiben 185 db AEG gyártmányú UPS berendezés, karbantartása negyed-, illetve félévente, és eseti javítás, bővítés legfeljebb nettó 200.000.000,-Ft értékben. Lásd bővebben TKOinfo projekt menedzser rendsz. fejl. és supp. Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155 Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel dátuma: 2018.08.13. Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő...

Részletek

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. május 28-június 1.

Eljárást megindító felhívás „EFOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/102 Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás Közzététel dátuma: 2018.05.30. Ajánlatkérő: Sellye Város Önkormányzat A közbeszerzés: Sellye Város Önkormányzata részére különféle irodatechnikai és egyéb eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint. Lásd bővebben Az ELHISZ és (al)rendszerei támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás Közzététel dátuma: 2018.05.31. Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.06.12. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: az...

Részletek
Page 1 of 20 1 2 20