Skip to main content
közigazgatási informatikatávközléstörvények, határozatok

Kormányhatározat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Szerző: 2013. június 3.No Comments