Találat: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő

Tőkét emelt a kormány a NIF Zrt-ben

„A kormány döntése értelmében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tőkéjét 2,5 milliárd forinttal megemelik. A kormány a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tőkéjének 2,5 milliárd forint összegű megemelése érdekében különböző átcsoportosításokat hajt végre - a kormányhatározatot a Magyar Közlöny csütörtökön tette közzé. A döntés értelmében a kabinet a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi törvény vonatkozó részében meghatározott jogkörében eljárva, 500,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el egyebek mellett az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, az állami vagyonnal kapcsolatos...

Részletek

Kormányhatározat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Forrás: A Kormány 1289/2013. (V. 28.) Korm. határozata a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,9 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról; Magyar Közlöny, 2013. évi 83. szám, 2013. május 28.; 52995-52996. oldalak (pdf)

Részletek

Kormányhatározat a GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról

„A Kormány a nemzetközi vasúti forgalom interoperabilitásának biztosítását, a közlekedés biztonságának növelését – valamint az Európai Unió nemzetközi tranzitra vonatkozó szabványainak teljesítését, a közlekedési módok arányának javítását, a hatékonyság növelését és a környezeti ártalmak csökkentését – szolgáló GSM-R rendszer megvalósítása érdekében 1. kijelöli a) a Nemzeti Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a GSM-R nagyprojekt megvalósítójának és a projekttel összefüggő támogatás kedvezményezettjének, b) a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a beruházás eredményeként megvalósuló teljes magyarországi GSM-R rendszernek a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi...

Részletek

Váltás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. élén

"Közös megegyezéssel megszüntette a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) vezérigazgatójának, Orosz Ferencnek a munkaviszonyát a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB) mint a tulajdonosi jogok gyakorlója - közölte kedden az MFB. Orosz Ferenc munkaviszonyát saját kezdeményezésére szüntette meg a tulajdonosi jogok gyakorlója, egyben megköszönte eddig végzett munkáját. Az MFB egyúttal tájékoztatott arról is, hogy a társaság vezérigazgatójának Dudik Jánost nevezte ki.   Dudik János 51 éves mélyépítő mérnök, környezetgazdálkodási mérnök. 1983 óta áll munkaviszonyban, volt tervezőmérnök, pénzügyi-finanszírozási szakember, gazdasági igazgató, műszaki-gazdasági...

Részletek