Skip to main content
informatika

Együttműködnek a hazai IT-biztonsági szervezetek

Szerző: 2013. június 9.No Comments

„Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá hazánk legjelentősebb információbiztonsággal foglalkozó szakmai szervezetei, a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület, az ISACA Magyarország Egyesület, az IVSZ ICT Security munkacsoport, a KIBEV Önkéntes Kibervédelmi Összefogás és a MISZK Számítástechnikai és Informatikai Szakbizottság.

Az infokommunikáció a gazdaság egyik húzóágazataként a társadalom minden rétegében kifejti hatását, szolgáltatásainak előnyeit felhasználóként és szolgáltatás nyújtó szervezetként egyaránt tapasztalhatjuk mindennapjaink során. Ezek a szolgáltatások azonban olyan, akár a személyes életünket is érintő érzékeny adatokat kezelnek, amelyek védelme már nem csak egyéni, hanem sokkal inkább társadalmi érdek. Hazánkban az információbiztonsággal foglalkozó szervezetek nagy örömmel fogadták az Országgyűlés által ezen adatok és kritikus infrastruktúrák védelme érdekében elfogadott, az állami és önkormányzati szervezetek elektronikus információbiztonságával foglalkozó törvényt.

A nyilatkozat aláírói szerint az infokommunikáció szolgáltatásai manapság olyan alapszolgáltatássá váltak, melyek megbízhatósága és védelme kiemelt figyelmet igényel. A közlemény szerint szakértelmüket közös fellépéssel és együttműködéssel ennek szolgálatába állítják, szakmai kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok adta kereteken belül egyeztetnek, az információbiztonságot érintő kutatásokban, felmérésekben együttműködnek, eredményeiket a lehetőségeikhez mérten megosztják egymással, és azok a kollégák, akik több szervezetnek is tagjai, segítenek élénkíteni az információáramlást. Az IT biztonság témakörében megrendezett eseményeiken kölcsönös megjelenési lehetőséget és tagjaiknak 5%-os kedvezményes részvételt biztosítanak egymás számára, továbbá szorgalmazzák egyéb, hasonló területen működő szakmai szervezetek csatlakozását a nyilatkozathoz.

Laufer Tamás, az IVSZ elnöke üdvözölte a megállapodást, fontos momentumként értékelte az érintett szervezetek egységes fellépését és az összefogás kormányzati támogatottságát egy olyan világban, ahol egyre nagyobb kiberfenyegetettséggel kell számolnunk, ez alól nem mentesülhet Magyarország sem. Személyes garanciát vállalt arra, hogy az IVSZ – a szövetség meghatározó tagjaként – a jövőben hangsúlyt helyez arra, hogy a tagságában összpontosuló szakmai potenciált a kormányzattal együttműködve a hazai kibertér védelmének szolgálatába állítsa.

Szabolcs András, az ISACA Magyar Tagozatának elnöke az aláírási ceremónia házigazdájaként elmondta, hogy a szakmai szervezetek kezdeményezését nemzetközi szinten is kiemelkedőnek tartja, és mintaként fogja bemutatni az ISACA világszerte jelenlévő tagjai számára.”

Forrás:
Együttműködnek a hazai IT-biztonsági szervezetek; SG.hu; 2013. június 5.